Minder mensen in de bijstand na WW

Foto: De Redactie

Eind oktober ontvingen 5.291 inwoners van de provincie Groningen een WW-uitkering. Met een stijging van 0,2%, bleef het aantal WW-uitkeringen bijna gelijk, meldt uitkeringsinstantie UWV.

Mede door de krappe arbeidsmarkt kwamen er in het afgelopen jaar opnieuw minder mensen na het beëindigen van hun WW-uitkering in de bijstand terecht.

In de gemeente Groningen ontvingen 2.316 inwoners een WW-uitkering. (-0,1%).

In de sectoren zijn de verschillen met september ook maar klein. Vanuit de bouw, horeca en commerciële diensten nam de WW toe. In sectoren als schoonmaak en onderwijs nam de WW af. In vergelijking met vorig jaar ligt de WW in Groningen 3,5% (177 uitkeringen) hoger.

Ook landelijk bleef de WW vrijwel constant afgelopen maand. Eind oktober telde Nederland 155.750 WW-uitkeringen (1,6% van de beroepsbevolking). Dat zijn er 631 meer dan in september (+0,4%). Vorig jaar telde Nederland in oktober 149.513 WW-uitkeringen. Daarmee steeg de WW in Nederland op jaarbasis met 6.237 uitkeringen (+4,2%).

Doorstroom WW naar bijstand gedaald

In 2022 kwamen in de provincie Groningen 331 personen na afloop van hun werkloosheidsuitkering (WW) terecht in de bijstand. Dat is 41% minder dan het aantal personen dat in 2021 na de WW een bijstandsuitkering kreeg. In 2022 werd bij 8.800 personen de WW-uitkering beëindigd. Daarvan kwam 3,7% vervolgens in een bijstandsuitkering terecht. Dat is de laagste doorstroom vanuit de WW naar de bijstand in de afgelopen 5 jaar.

Groningen behoort, samen met Rijnmond, Drechtsteden, Zeeland en Haaglanden tot de regio’s met het hoogste aandeel doorstroom van WW naar bijstand. Uit eerdere analyses bleek onder andere dat alleenstaanden, laagopgeleiden en mensen die wonen in grote steden en/of wijken met een lage sociaaleconomische status vaker na afloop van de WW in de bijstand terecht kwamen dan gemiddeld.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen