Voorlopige weigering vergunning scheepswerf Pattje

Foto: Google Maps

De provincie Groningen wil de vergunning van scheepswerf Pattje weigeren.

De reden voor de weigering is dat de werf niet kan voldoen aan de maximale grenswaarde voor piekgeluid.

Intensief toezicht

Van de rechter moest de provincie eind juni 2015 intensiever toezicht houden op de werkzaamheden van de scheepswerf.

Het doel was om gedurende een langere periode een reƫel beeld te krijgen van het werk van de werf en de overlast die dit gaf.

Er is vanaf eind juni tien keer per week aangekondigd en onaangekondigd milieutoezicht geweest, meldt de provincie. Er zijn microfoons geplaatst om de geluidseffecten permanent te meten. Ook heeft de provincie een geluidsonderzoek laten uitvoeren.

De resultaten van deze metingen, toezichtsbezoeken en het onderzoek laten zien dat de provincie de aangevraagde vergunning moet weigeren.

Vervolg

Het weigeren van de vergunning voor de werf is een voorlopige beslissing. Hierop kunnen belanghebbenden, bedrijf en omwonenden, een zienswijze indienen. De provincie neemt vervolgens een definitief besluit over de toekomst van de werf op basis van die zienswijzen.

Na de definitieve weigering krijgt het bedrijf drie maanden de tijd om zijn werkzaamheden af te ronden. Tot en met die tijd kan de werf doorwerken onder de door het College opgelegde gedoogvoorwaarden.

Achtergrond

De scheepswerf heeft eind 2009 een vergunning aangevraagd voor de bouw van schepen op de werf in Waterhuizen. Het nu pas aansturen op een weigering, heeft met een aantal factoren te maken. Zowel de provincie als het bedrijf hebben diverse geluidsonderzoeken uitgevoerd, dat leidde tot discussies over en weer over de juistheid van de onderzoeken.

Het bedrijf heeft tussentijds in die periode zijn aanvraag gewijzigd. Hierdoor moest de aanvraag opnieuw beoordeeld worden. Ook heeft het bedrijf gedurende de gedoogperiode maatregelen genomen die toen uitzicht gaven op voldoende geluidsbeperking.

Bovendien was het op een bepaald moment onduidelijk welke overheid de aanvraag moest gaan behandelen; de provincie of de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Tot slot is het bedrijf samen met de beide overheden in onderhandeling geweest over het opkopen van de woningen van de omwonenden om de overlast volledig weg te nemen. Kortom, de diverse partijen hebben voor zover het in hun vermogen lag pogingen gedaan om tot een vergunbare situatie te komen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden