Alfa-college eerste ROC met diploma-erkenning voor Educatie

Foto: Google Maps

Het Alfa-college heeft als eerste ROC in Nederland het diploma-erkenning voor Educatie ontvangen. Educatie omvat de vakken Nederlandse taal, rekenen, NT2 op verschillende niveaus.

Niet-inburgeringplichtigen werden altijd al getoetst op hun kennis van het Nederlands en rekenen, maar kunnen binnenkort hun scholing afronden met een examen dat leidt naar een diploma.

Het diploma is een belangrijke stap op de weg naar een (betaalde) baan of het kunnen volgen van een beroepsopleiding.

Het Alfa-college gaat de examinering inrichten volgens het bijbehorend inspectiekader en zorgt dat het aansluit bij de instroomeisen van Nederlands en Rekenen voor het volgen van een mbo-opleiding.

Inburgeringplichtigen worden, al dan niet in combinatie met Entree of mbo, voorbereid op de inburgeringexamens of staatsexamens. Als zij nog niet over het vereiste niveau (1F of 2F) beschikken kunnen ze wel als vervolgtraject dit formele educatietraject volgen.

Erkenning

Voor de deelnemers van het Alfa-college is dit meer dan een mogelijkheid om vervolgonderwijs te gaan doen. Het krijgen van een Nederlands diploma is een erkenning van hun inspanningen om daadwerkelijk en actief deel te worden van onze maatschappij.

Deze diploma-erkenning geldt voor alle locaties van het Alfa-college met een Educatie-afdeling in Groningen en Hoogeveen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden