Geld voor projecten energieonderwijs

Foto: Publiek Domein

Drie projecten van de Energy Academy Europe (EAE) en het Energy College ontvangen in totaal 410.000 euro subsidie van de provincie Groningen.

“Om de energietransitie mogelijk te maken hebben we zowel kennisontwikkeling als praktische kennis nodig. Denk aan de vele gebouwen die energiezuiniger gemaakt moeten worden de komende jaren, vooral ook in het aardbevingsgebied. Deze subsidies dragen daar aan bij”, aldus gedeputeerde Energietransitie Nienke Homan van de provincie Groningen.

Projecten

  • Het T-shape onderwijs ontvangt de grootste subsidie 200.000 euro om in 2022 3.000 studenten op te kunnen leiden met EAE-certificaat. Het T-shaped model houdt in dat studenten naast het reguliere onderwijs ook een specialisatie energie hebben gevolgd. De Hanzehogeschool en de RUG ontwikkelen dit model.
  • Het project Energysense van de Energy Academy Europe krijgt 135.000 euro. Er wordt een systeem ontwikkeld waarmee gegevens over energiegebruik en gedrag verzameld worden. Hiertoe worden 10.000 huishoudens gevolgd over huishoudelijk gebruik van energie.
  • ‘Ik studeer energie’ ontvangt 75.000 euro. Het doel van het project is het verder ontwikkelen van het energieonderwijs voor MBO professionals in Noord-Nederland. Het Energy College wil ondersteuning biedt aan de ROC’s en AOC’s, zodat aan de vraag van het bedrijfsleven naar energieprofessionals kan voldaan worden. Zij gaan bijvoorbeeld samen vijftien energiemodules ontwikkelen.

Green Deal

De subsidie komt voort uit de Green Deal van Noord-Nederland met het Rijk, waarin onder meer geld beschikbaar is om projecten op het gebied van onderwijs, innovatie en onderzoek van de Energy Academy Europe (WO/HBO) en het Energy College (MBO) te ondersteunen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden