Verkeerscampagne maximumsnelheid gestart

Foto: CC0/Publiek Domein

De jaarlijkse campagne over de maximumsnelheid in het verkeer richt zich deze keer vooral op automobilisten die 10 tot 15 kilometer te hard rijden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldde maandag bij de start van de campagne dat automobilisten zich vooral binnen de bebouwde kom en op provinciale wegen slecht aan de snelheidslimieten houden.

Veertig tot zestig procent van de automobilisten rijdt regelmatig te hard.

“Te hard rijden is een belangrijke oorzaak van verkeersongelukken, waarbij ook dodelijke slachtoffers vallen. Ieder ongeluk is er een te veel. Voorkom daarom dat je te hard rijdt, check regelmatig je snelheid”, stelt verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen. Volgens een schatting van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) wordt een derde van alle dodelijke verkeersongevallen mede veroorzaakt door te snel rijden.

De campagne richt zich vooral op automobilisten die 10 tot 15 kilometer te hard rijden. Zulke kleine overschrijdingen kunnen grote gevolgen hebben, zeker binnen de bebouwde kom. Op 30, 50 en 60 km wegen vindt de meeste interactie plaats tussen automobilisten en kwetsbare verkeersdeelnemers en zijn de gevaren het grootst.

Bij een hogere snelheid is de remweg langer, de reactietijd korter en een botsing harder. Bij 40 km per uur bijvoorbeeld is de remweg van een auto ruim 6 meter langer dan bij 30. Op een natte weg is het nog 2 meter meer.

Een woordvoerder van het ministerie zegt dat onder meer met borden langs de wegen en via sociale media wordt gewezen op de risico’s van te hard rijden. Automobilisten krijgen het advies langzamer te rijden als de situatie daarom vraagt, zoals in de omgeving van een school, bij drukte of bij slecht weer.

Ook onder meer gemeenten en provincies doen mee aan de campagne. Veilig Verkeer Nederland (VVN) biedt bewoners middelen aan om in eigen buurt campagne te voeren en heeft een online kennisquiz. Team Alert richt zich op jonge, onervaren verkeersdeelnemers.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden