Provincie: Extra ondersteuning voor kinderen uit minima-gezinnen

Foto: OpenClipart-Vectors via Pixabay

De provincie Groningen stelt 100.000 euro beschikbaar aan scholen voor huiswerkbegeleiding in coronatijd vanuit het Provinciaal Studiefonds Groningen. Daarmee wordt extra ondersteuning geboden aan kinderen uit minima-gezinnen die op achterstand (dreigen te) raken door de corona-maatregelen.

Vanuit het onderwijs is het signaal gekomen dat er behoefte is aan huiswerkbegeleiding voor deze doelgroep en aan wifi-versterkers.

De uitvoering en het beschikbaar stellen van de middelen komt in handen van de scholen. De scholen doen een ‘bulk’ aanvraag voor het aantal leerlingen waarvan zij denken dat die in aanmerking komen. Scholen kunnen de begeleiding vervolgens aanbieden via hun eigen ‘buddy systeem’ of ze bieden de extra begeleiding op een andere manier aan.

“De regeling start per direct en loopt tot eind 2021. Leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroeps Onderwijs die jonger zijn dan 18 jaar komen in aanmerking voor deze extra ondersteuning,” aldus bestuurslid Robert de Wit.

Voorwaarden

De maximale vergoeding voor huiswerkbegeleiding bedraagt 200 euro per leerling en de maximale vergoeding voor een wifi-versterker bedraagt 75 euro. Aanvullende voorwaarde is dat wifi-versterkers alleen aangevraagd kunnen worden tijdens een lockdown situatie.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden