SP: ‘Systeem jeugdzorg moet op de kop’

Foto: Publiek Domein

Het gaat volgens de gemeenteraadsfractie van de SP niet goed met de jeugdzorg in Groningen. Daarom stelt de SP vijf punten voor om de jeugdzorg in Groningen te verbeteren.

De gemeenteraad vergadert op woensdag 21 oktober over de toekomst van de jeugdzorg in Groningen. Tijdens deze vergadering zal SP-raadslid Wim Koks onder andere deze punten aan de orde stellen.

De tekorten in de jeugdzorg stapelen zich volgens de SP al jaren op. Deels komt dit door overheveling van de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeentes, maar ook doordat gemeentes in de provincie Groningen een duur, ingewikkeld en bureaucratisch systeem hebben opgetuigd waarmee bepaald wordt welk kind of jongere voor welk soort hulp en in aanmerking komt.

“Er is sprake van meer dan 200 zorgaanbieders en tientallen zorgsoorten die in een vrije marktsysteem ingezet worden”, aldus SP-raadslid Wim Koks. “Gevolg is dat de hoeveelheid dure, specialistische hulp van jaar tot jaar toeneemt, 9 procent van de jeugdigen heeft een vorm van hulp, dat er nauwelijks wordt samengewerkt en dat zorgcowboy’s hun kans schoon zien met hoge winsten en onduidelijke bv’s. Huisartsen, WIJ teams, ouders en jongeren zien door de bomen het bos niet meer en de gemeenten kijken aan tegen alleen maar stijgende tekorten.”

De SP vindt dat het hele systeem op de kop moet om de hulp kunnen te verbeteren. Het beschikbare geld moet ingezet worden voor het doel waarvoor het bestemd is: kinderen en jongeren die minder kansen hebben in hun ontwikkeling gelijke mogelijkheden te bieden op een toekomst die bij hen past.

Verbeterpunten

De fractie vindt dat de marktwerking moet worden afgeschaft. Ook wil de fractie dat een gezin een verzorger krijgt bij jeugdproblematiek, dat een groot deel van de jeugdhulp wordt ondergebracht bij de WIJ-teams in de buurt en dat de ‘beruchte keukentafelgesprekken’, die volgens de partij voor hoge kosten zorgen, worden afgeschaft. Daarnaast wil de SP-fractie dat buurthuizen, speeltuinen, sportclubs, bewonersorganisaties en basisscholen meer mogelijkheden krijgen om in straten en buurten activiteiten te organiseren om de woonomgeving leuk te houden en kinderen die uit de boot dreigen te vallen op te vangen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden