Instituut Mijnbouwschade legt miljoenste schademelding vast

Foto: Jan Buurma

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft 1 miljoen schademeldingen opgenomen. Dat meldt het Instituut dinsdagmorgen.

Dat aantal groeit hard door. Wekelijks komen er ongeveer 20.000 schades bij op ruim 1.000 schademeldingen. Gemiddeld worden bij een woning 20 schades opgenomen, waarvan ongeveer 18 als mijnbouwschade wordt beoordeeld.

Analyse

Dat blijkt uit analyse van het instituut op schade-opnames bij een doorsnee woning in Groningen en Drenthe. In 36 procent van alle aangetroffen schades ging het om mijnbouwschade. In zestig procent van de gevallen wordt een deel van de schades toegekend. In vier procent van de gevallen wordt geen enkele schade beoordeeld als mijnbouwschade.

De reden voor de analyse is volgens het instituut omdat de aantallen schademeldingen almaar toeneemt. Begin 2018 kwamen ongeveer 150 schademeldingen per week binnen en momenteel zijn dat 1.000 tot 1.200 per week. Dit terwijl sinds 2018 de seismische activiteit juist afneemt (naar KNMI). Van de 1 miljoen schades is nu al circa 50 procent in 2020 vastgelegd. Ongeveer de helft van de vastgelegde schades is dit kalenderjaar vastgelegd.

Opmerkelijk is dat dat verreweg het grootste deel van de schademeldingen komt uit een gebied waar de kans op schade na een aardbeving het kleinst is. De huizen die op zo’n 25 tot 35 kilometer van het epicentrum van zware aardbevingen liggen, zorgen voor meer dan twee derde van alle schademeldingen.

Slechts tien procent van de schademeldingen komt sinds begin dit jaar uit de directe omgeving van zo’n epicentrum van bevingen. Terwijl de kans op schade in de directe omgeving van een epicentrum een veelvoud zou moeten zijn ten opzichte van de randen van het gebied, aldus het IMG.

In de praktijk blijkt de afstand tot het epicentrum van een beving niet zoveel te zeggen over het aantal schades in een huis. Verder weg van het epicentrum worden gemiddeld 21 schades gevonden bij een gemiddeld huis. Vlak bij het epicentrum zijn dat gemiddeld 22 schades.

Nog nooit een schademelding gedaan

Ook zijn er 287.000 woningen, die het zogeheten effectgebied liggen, waar bevingen kunnen plaatsvinden, waarvan 187.000 huizen nooit een schade hebben gemeld. Ook niet in de tijd dat de NAM of het Centrum Veilig Wonen nog verantwoordelijk was voor de schadeafhandeling.

Het IMG stelt dat momenteel het gros van de schademeldingen komt uit gebieden waar nog nooit eerder schade is gemeld en op een grotere afstand van het epicentrum liggen.

Roept vragen op

‘Het is opvallend dat verreweg de meeste meldingen uit gebieden komen met de kleinste kans op schade en relatief veel minder uit het gebied met de meeste kans op schade’. ‘De vraag is hoe we hier in de toekomst mee omgaan’, reageert voorzitter Bas Kortmann van het IMG op de analyse. ‘Op basis van kennis van het schadebeeld zijn misschien ook andere afhandelingsmethoden mogelijk. Het roept ook de vraag op hoe we de kans op schade moeten meewegen. Daar is nader onderzoek voor nodig.’

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden