Daling aantal WW-uitkeringen in Groningen, maar nog steeds hoog

Foto: De Redactie

Het aantal inwoners van de provincie Groningen met een WW-uitkeringen is licht afgenomen in de maand augustus. Ook in de maand juli was sprake van een lichte afname. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV.

In augustus hebben 9.644 mensen in Groningen een uitkering ontvangen. Ten opzichte van augustus 2019 zijn 19,5 procent (1.577) meer WW-uitkeringen verstrekt.

Het aantal WW-uitkeringen is in augustus met 504 uitkeringen gedaald (-5,0 procent). De daling was in bijna alle sectoren behalve in het onderwijs. Tijdelijke contracten lopen van leraren vaak af voor de zomervakantie. Zij vinden vaak weer werk na de vakantie.

Na een sterke toename aan het begin van de coronacrisis daalt de WW nu al enkele maanden. Ook jongeren ontvangen minder vaak een WW-uitkering.
Veel jongeren werken in sectoren als horeca en uitzendbranche die in de eerste maanden na de coronauitbraak zwaar getroffen zijn. De werkgelegenheid trekt inmiddels weer aan en zij vinden nu weer vaker werk.

Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen. Eind augustus telde Nederland 291.660 WW-uitkeringen. Dat is 3,1% van de beroepsbevolking. In alle provincies daalde het aantal WW-uitkeringen. De afname was het grootst in provincies met veel seizoenswerk, zoals in Zeeland en de noordelijke provincies.

De stijging van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar. Het sterkst is deze in Noord-Holland en Zeeland, twee provincies waar het toerisme een grote rol speelt.

Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal WW-uitkeringen snel opgelopen. Toch zijn er nog steeds sectoren en beroepen, zoals technische en ICT beroepen waar veel vraag is naar personeel.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden