Onderzoek Hanzehogeschool: Kunstmatige intelligentie bij midden- en kleinbedrijf

Foto: Gerd Altmann via Pixabay

De Hanzehogeschool Groningen en de Hochschule Osnabrück hebben een Interreg subsidie ontvangen van 900.000 euro voor een onderzoek naar de invoering van kunstmatige intelligentie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb).

‘Hoe verbeter je de invoering van kunstmatige intelligentie bij het midden- en kleinbedrijf?’

Het lectoraat Sensors and Smart Systems van de Hanzehogeschool Groningen gaat, samen met de Hochschule Osnabrück bij zes bedrijven kijken naar de mogelijkheden voor het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI – Artificial Intelligence). Het doel van het onderzoek is om nieuwe werkvormen en businessmodellen te ontwikkelen. De zes deelnemende mkb’s komen uit verschillende sectoren en zijn gevestigd in Friesland, Groningen, Drenthe en Noord-Duitsland.

Mogelijkheden AI voor MKB

De ontwikkelingen binnen de informatietechnologie – en dan in het bijzonder op het gebied van digitalisering, data-analyse en daarop voortbouwend AI – bieden nieuwe mogelijkheden voor industriële productie en intelligente producten, diensten en informatiseringsystemen.

Tegelijkertijd is het erg belangrijk dat deze technologie in ethisch, juridisch, cultureel en institutioneel opzicht zo wordt ingebed, dat maatschappelijke basiswaarden en fundamentele rechten van het individu gewaarborgd blijven. Kortom, de technologie staat in dienst van de maatschappij en de mensheid.

Twee jaar onderzoek

Het project start in september 2020 heeft een looptijd van twee jaar. Vanuit de Hanzehogeschool worden de opleidingen Sensor Technology, hbo-ICT en Bio-informatica betrokken.

Het onderzoeksproject staat onder leiding van lector dr. Heinrich Wörtche en docent-onderzoeker Joke Bruining van de Hanzehogeschool Groningen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden