Hoofdlijnenakkoord over Aanpak Ring Zuid

Foto: Archief De Redactie

De overheden binnen Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid en aannemerscombinatie Herepoort hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de financiële situatie van het project Aanpak Ring Zuid.

De partijen zijn het op hoofdlijnen eens over een oplossing voor de kosten als gevolg van de vertraging van drie jaar van het project en een financiële oplossing voor de verdere looptijd van het project. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen maandagochtend in een brief aan de Tweede Kamer.

De komende periode worden de afspraken verder uitgewerkt en vastgelegd.

“De afgelopen periode is van beide kanten veel energie gestoken in het vinden van een oplossing”, schrijft Aanpak Ring Zuid op de website. “Die is er nu op hoofdlijnen en de verwachting is dan ook dat het project op een stabiele basis gerealiseerd kan worden. De nadere details worden nu verder besproken en vastgelegd”.

Achtergrond gesprekken Hertogh

Maart vorig jaar werd het het Plan van aanpak ‘Waar een wil is, komt een weg’ gepresenteerd door de commissie-Hertogh. In het Plan van Aanpak is aangegeven dat er ten aanzien van de financiële situatie voor de lange termijn een totaaloplossing moet komen. In de afgelopen periode zijn hierover onder leiding van prof.dr.ir. Hertogh gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Combinatie Herepoort, Aanpak Ring Zuid, Rijkswaterstaat, provincie en gemeente Groningen.

Vertraging

De vertraging van drie jaar ontstond onder meer door aanpassingen aan het ontwerp, waarin de drie extra wensen (groen Julianaplein, Esperantotunnel en volledige aansluiting Europaweg) werden opgenomen. In de nieuwe planning stond een vertraging van drie jaar. De oorzaken hiervoor waren de de complexiteit van het project en het vinden van geschikt personeel.

Een voorstel voor het inlopen van de vertraging was de ‘zomerstremming‘ van de zuidelijke ringweg vorig jaar.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden