Herstel eeuwenoude pingoruïnes in het Gorecht

Uddelermeer, één van de diepste pingoruïnes van Nederland.
Foto: CC0/Gouwenaar

Landschapsbeheer Groningen gaat vijftien pingoruïnes herstellen in de omgeving van Haren en Glimmen de komende drie jaar. Een pingoruïne ziet er uit als een soort ringvormige krater en is om meerdere redenen waardevol. Ze zijn beeldbepalend voor het landschap, ze bevatten archeologische informatie en het zijn bij uitstek waardevolle plekken voor de biodiversiteit.

IJstijd

Pingo betekent ‘heuvel die groeit’. Een pingo is een heuvel in het landschap waaronder zich een ijslens bevindt die ontstaan is in de laatste ijstijd. Na deze ijstijd, zo’n 10.000 jaar geleden, werd het klimaat warmer en smolten de ijslenzen. Hierdoor bleven laagtes achter in het landschap. De restanten van deze pingo’s worden pingoruïnes genoemd.

In de overgebleven laagtes kwam veenvorming op gang. In dit veen is veel materiaal en informatie te vinden over bijvoorbeeld de vegetatie, het klimaat en de landbouw van toen. Daarnaast zijn de ruïnes een oase voor de vlinders, bijen, andere insecten en vogels.

Bijzondere waarde

Om te weten of een element een pingoruïne is, is het nodig om bodemonderzoek te doen. Alleen door bodemonderzoek kan het onderscheid gemaakt worden met andere landschapselementen. Dit is van belang omdat pingoruïnes anders worden beheerd dan bijvoorbeeld een poel. Door het op de juiste wijze herstellen, beheren en beschermen van deze unieke landschapselementen behouden we de historische en karakteristieke waarde van het gebied.

Wandelroutes

Wie een pingoruïne van dichtbij wil bekijken, kan dat bijvoorbeeld doen via deze wandelroutes langs de Appelbergen in Haren. De routes starten en eindigen in Glimmen: www.visitgroningen.nl of Wandelroutes Groningen.

De tweede route geeft veel aardkundige informatie over het gebied.

Het herstel doet de organisatie samen met een groep enthousiaste vrijwilligers, in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe. Het herstel is mogelijk door subsidie van in totaal bijna 250.000 euro van de gemeente en de provincie Groningen, het Prins Bernard Cultuurfonds en Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Pingoruïne

“Pingoruïnes zijn voornamelijk te vinden in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. In deze noordelijke provincies was de grond tijdens de ijstijden permanent bevroren. Het Uddelermeer op de Veluwe is een van de mooiste voorbeelden van een pingoruïne in ons land. Met zijn zeventien meter is het tevens de diepste pingoruïne die we hebben. Het Uddelermeer is nooit dichtgegroeid met veen. Omdat het sinds de afloop van de laatste ijstijd altijd open water is gebleven, heeft zich op de bodem van het meer een ‘klimaatarchief’ opgebouwd dat van groot belang is voor de wetenschap”. (Bron: geologievannederland.nl)

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden