Groningse natuur- en landschapsorganisaties en gemeente ondertekenen ‘Manifest Groningen Groen’

Foto: © Henk Tammens

Acht Groningse natuur- en landschapsorganisaties en de wethouders Glimina Chakor en Inge Jongman hebben donderdag 18 juni het Manifest Groningen Groen ondertekend. Dat is een tien puntenplan om samen te werken aan versterking van natuur en landschap in de gemeente Groningen.

Met de ondertekening van het het Groenmanifest Groningen onderschrijven de gemeente Groningen en de natuur- en landschapsorganisaties de urgentie om met deze tien punten aan de slag te gaan. Centraal staan biodiversiteitsherstel, klimaatadaptatie, de inpassing van de energietransitie en natuurinclusief bouwen.

Samen gaan ze werken aan een betere regie, onderlinge afstemming en adequate communicatie bij ingrepen in het groen. Bewoners worden beter betrokken bij gebiedsprocessen en krijgen meer kansen om zelf aan de slag te gaan.

Biodiversiteit

In de gemeente Groningen komen veel verschillende planten en dieren voor, zeker na de herindeling. De biodiversiteit is verrijkt met soorten uit dorpen en het landelijk gebied. Of het nu gaat om de spectaculaire zeearend, de wilde bloem die juist in de stad tussen tegels omhoog komt of de 330 jaar oude lindeboom aan de Noorddijkerweg. Deze natuur is van groot belang voor de kwaliteit van leven in de stad, zowel de natuur om de hoek als de natuur buiten de stadsranden.

Door de gemeentelijke herindeling, de vorming van een nieuw gemeentelijk groenbeleid en vele andere maatschappelijke ontwikkelingen op mondiale schaal, zien de organisaties de noodzaak tot het geven van een nieuwe focus en inhoud aan hun reeds bestaande samenwerking.

De afgelopen jaren werd al gewerkt aan versterking van de natuur. Echter landschap en natuur blijven onder druk staan door een groeiende bevolking en klimaatverandering. Het manifest is dé manier om samen te werken aan een toekomst voor natuur en landschap in Groningen.

Betrokken Groningse natuur- en landschapsorganisaties

Landschapsbeheer Groningen, Natuurmonumenten, Het Groninger Landschap, Natuur en Milieufederatie Groningen, Staatsbosbeheer, IVN Groningen-Haren, KNNV vereniging voor veldbiologie en Avifauna.

De inhoud van het manifest is verbeeld in een grote schildering. Dit levensgrote kunstwerk zal deze zomer binnen de gemeente Groningen nog verder rondreizen.

De schildering gemaakt door kunstenaarsduo Vaaf.

Meer informatie over het manifest: nmfgroningen.nl/manifestgroningengroen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden