Thuiszitterpact 2.0 ondertekend: ‘Elk kind naar school in Groningen’

Foto: © Erik Brand

Het Thuiszitterspact 2.0 Groningen 2021-2024, een overeenkomst tussen diverse partijen, is donderdag ondertekend door alle samenwerkende partners. Het doel van het Thuiszitterspact 2.0 is het aantal kinderen dat niet naar school gaat (zogeheten “thuiszitters”) terug te dringen.

Het betreft een gezamenlijke aanpak van de samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs, het Middelbaar Beroeps Onderwijs, de Gemeente Groningen, WIJ Groningen en GGD Groningen.

Wethouder Onderwijs Carine Bloemhoff: “Daar waar het in het eerste pact sec ging om het terugdringen van thuiszitters, is er in het nieuwe pact nadrukkelijk voor gekozen om sterker in te zetten op voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten”.

Inmiddels zijn er op alle scholen teams actief waaronder de GGD (jeugdarts of jeugdverpleegkundige), de leerplichtambtenaar, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en de medewerker van de WIJ. In deze teams worden de kinderen besproken die dreigen uit te vallen en wordt gekeken naar passende ondersteuning om uitval te voorkomen.

Daarnaast is er ook een werkgroep gestart om de vrijstellingen onder de loep te nemen. Bij een vrijstelling heeft een kind geen leerplicht meer en hoeft het niet naar school. Dit moet uiteraard zoveel mogelijk voorkomen worden. Daarom wordt nauw samengewerkt tussen leerplicht en het onderwijs om bij het verzoek om vrijstelling te kijken wat nodig is om het kind alsnog binnen het onderwijs te houden.

Voor de komende jaren wordt het geven van digitaal onderwijs, als mogelijk middel om uitval uit het onderwijs te voorkomen, verder onderzocht. Daarnaast zullen er ook teams in het primair onderwijs worden ingericht en zal de aansluiting jeugdhulp en onderwijs verder worden vormgegeven.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen