Alfa-college start met Biblionet ‘De Bibliotheek op school’

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst.
Foto: Alfa-college

Het Alfa-college start in samenwerking met Biblionet Groningen het programma met het programma ‘De Bibliotheek op school’. De school is volgens eigen zeggen de eerste ROC in de provincie Groningen, die dit aanbiedt.

Op 1 september ondertekenden Joze Kienstra, opleidingsmanager van het Alfa-college locatie Kluiverboom, en Rachel van den Hoogen, bestuurder van Biblionet Groningen, de samenwerkingsovereenkomst voor de duur van drie jaar.

Gezamenlijk dragen ze bij aan het vergroten van het leesplezier, de leesmotivatie en het leesgedrag van de studenten. De studenten worden dan ook actief betrokken bij de samenstelling van de collectie van ‘De Bibliotheek op school’.

Betere beroepsbeoefenaars

“Door bijvoorbeeld te lezen bevorderen de studenten hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling”, aldus Joze Kienstra van het Alfa College. “Twintig jaar geleden zijn we al gestart met een mediatheek met studiemateriaal én honderden boeken en films voor de studenten. Door lezen verrijk je je met de gedachten van anderen en begrijp je jezelf en de wereld om je heen beter. Het helpt de studenten echt betere beroepsbeoefenaars te worden en dat is waar we naar streven, we zijn tenslotte een mbo.”

Stimuleren taalvaardigheid én leesplezier

Rachel van den Hoogen is trots op de samenwerking: “Biblionet Groningen zet letterlijk vanaf de wieg in op het stimuleren van taalvaardigheid en leesplezier. Thuis en op school. Voor elke baby die in onze provincie geboren wordt, staat een BoekStartkoffertje klaar met een eerste leesboek. Samen met kinderdagverblijven, het basis- en voortgezet onderwijs werken we aan het vergroten van taalvaardigheid, onder andere met de Bibliotheek op school. Het is fantastisch dat we die lijn nu kunnen doortrekken naar het middelbaar beroepsonderwijs. In het Alfa-college hebben we een zeer betrokken partner gevonden.”

Succesvol programma

In de provincie Groningen werken, naast het Alfa-college, al meer dan 140 onderwijslocaties in het basis- en voortgezet onderwijs met het programma de Bibliotheek op school. De aanpak komt voort uit het actieprogramma Tel mee met Taal, dat onlangs is verlengd tot 2024.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden