Groningers naar de stembus: ‘76% van inwoners van plan te gaan stemmen’

Foto: De Redactie

76% van de inwoners uit Groningen is zeker van plan te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen deze week. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen.

Aardbevingen & gaswinning, huisvesting & woningaanbod en landschap- en/of horizonvervuiling zijn volgens de Groningers de drie belangrijkste thema’s. Ook het tegengaan van armoede, klimaat, bereikbaarheid, zorg en leefbaarheid in kleine dorpen vinden de panelleden belangrijk.

Het Groninger Panel bestaat uit ruim 7.000 inwoners van Groningen die zes tot tienmaal per jaar een online vragenlijst ontvangen over verschillende maatschappelijke thema’s die spelen in de provincie. Het Groninger Panel is volgens het Sociaal Planbureau Groningen representatief voor de Groninger bevolking van 18 jaar en ouder. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zijn Groningers gevraagd naar hun ervaringen en meningen over de gemeenteraadsverkiezingen, (politiek) vertrouwen en betrokkenheid bij het gemeentelijk beleid.

Behalve de 76% van de panelleden, die van plan zijn te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, zegt 13% waarschijnlijk te gaan stemmen en slechts 6% van de Groningers gaat waarschijnlijk niet of zeker niet stemmen. Het aantal mensen dat waarschijnlijk of zeker gaat stemmen is het laagst in de leeftijdscategorie 35-49 jaar. Bij de gemeentelijke verkiezingen in 2018 was de opkomst in de provincie Groningen 50.3%.

Vertrouwen in lokale overheden

Ook blijkt uit het onderzoek dat Groningers meer vertrouwen hebben in de lokale overheden dan in de de provinciale overheid of rijksoverheid. Ruim een kwart van de Groningers zegt (heel) veel vertrouwen te hebben in de eigen gemeente en bijna de helft heeft een beetje vertrouwen. Een op de vijf Groningers zegt weinig tot geen vertrouwen in de eigen gemeente te hebben. Daarbij blijkt wel dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten. In de gemeente Pekela (30%) en Oldambt (28%) is sprake van een relatief hoog percentage inwoners dat weinig tot geen vertrouwen in de eigen gemeente heeft. In Westerkwartier (14%), Groningen (17%) en Veendam (18%) hebben minder inwoners weinig tot geen vertrouwen in de eigen gemeente.

Groningers voelen zich niet vertegenwoordigd door politiek

Een groot deel van de Groningers voelt zich niet vertegenwoordigd door de politiek. Daarbij hebben inwoners het gevoel dat zij niet gehoord of begrepen worden. Het vertrowuen in de Rijksoverheid is zelfs gestegen naar 60 procent begin 2022. In 2020 had 40 procent van de Groningers weinig tot geen vertrouwen in de Rijksoverheid. De aanpak van de aardbevingsproblematiek, de coronamaatregelen en de toeslagenaffaire zijn daarvan de oorzaak. Alleen als Groningers actief betrokken worden bij de oplossing van het gasdossier en bij toekomstplannen van de provincie is er ruimte voor verbetering.

Ook willen bijna alle Groningers (96%) betrokken worden bij de plannen van de gemeente. Het gaat dan over zaken als kwaliteit of inrichting van hun dorp of wijk, zoals groen en speelvoorzieningen en behoud van voorzieningen.

 

(Bron: Sociaal Planbureau Groningen)

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen