Koninklijke Onderscheiding voor Professor Henk Boer

Foto: CC BY-SA 3.0/ Wikipedia Commons/ Robert Prummel

Professor Henk Broer van de Rijksuniversiteit Groningen werd vrijdagmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

De Koninklijke onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Peter den Oudsten aansluitend aan de afscheidsrede van de heer Broer ter gelegenheid van zijn emeritaat.

Professor Henk Broer
Professor Henk Broer is hoogleraar en internationaal topwetenschapper op het gebied van dynamische systemen in de wiskunde, meldt de gemeente.

De nadruk in het werk van Henk Broer ligt op het beschrijven van plotselinge en chaotische overgangen in complexe systemen.

De heer Broer staat zowel internationaal als nationaal hoog aangeschreven voor de wiskunde.

Hij heeft meer dan 125 wetenschappelijke artikelen in vooraanstaande tijdschriften gepubliceerd; zijn werk wordt veelvuldig geciteerd.

Hij is een breed georiënteerde wiskundige, die met vele experts uit aanpalende disciplines succesvol samenwerkt. Vrijwel iedere specialist op het terrein van de Dynamische Systemen kent het werk van Broer. Op het werk van velen heeft hij een belangrijke invloed gehad.

Promovendi
Daarnaast heeft professor Broer vele jonge wiskundigen opgeleid. In het interdisciplinaire karakter van het onderzoek van promovendi komt ook hier zijn brede oriëntatie als wiskundige tot uiting. Momenteel staat de teller voor het aantal promovendi op 26, een aantal dat door heel weinig wiskundigen geëvenaard wordt. Op grond van zijn internationale en nationale faam werd de heer Broer in 2008 benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Populariseren wiskunde
Tijdens zijn loopbaan heeft de heer Broer zich ook voortdurend ingezet voor het populariseren van de wiskunde. Zo stimuleerde hij als lid van de Commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs de deskundigheidsbevordering van wiskundeleraren en was hij medeorganisator en spreker tijdens de Nationale Wiskunde Dagen.

Om een breed publiek enthousiast te maken voor het vak is het bijzonder belangrijk dat er goede en betaalbare boeken over wiskunde beschikbaar zijn. Om die reden is hij vele jaren lid geweest van de redactie van de Epsilon-uitgaven voor wiskunde, zowel voor de wetenschappelijke reeks als de reeksen gericht op de hoogste klassen van het Vwo en voor het bijspijkeren van de basiskennis wiskunde.

Life long learning
Ook life long learning heeft de belangstelling van de heer Broer: hij coördineert diverse wiskundecursussen in het kader van het Hoger Onderwijs voor Ouderen van de seniorenacademie in Groningen, zoals recent (2015) de cursus ‘Nieuwe ontwikkelingen in de Wiskunde’.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden