Minder bomenkap bij Akerk

Foto: Gemeente Groningen

Bij de Der Aa-kerk wil de gemeente acht bomen laten staan. De gemeente maakte woensdag bekend niet niet vijf, maar drie bomen te kappen. Twee van de te kappen bomen bij de Akerk worden alsnog ingepast in het plan voor de herinrichting van deze plek.

De monumentale kastanjes en lindes krijgen meer ruimte en een iep en een eik, die eerst gekapt zouden worden, aan de kant van de Brugstraat blijven staan.

Het college blijft wel vasthouden aan de kap van drie andere bomen die ziek of van mindere kwaliteit zijn. Het oorspronkelijke plan om het Akerkhof meer licht te geven, verandert hiermee doordat er twee bomen blijven staan en er meer groen is voorzien.

De kap van drie van de elf bomen is onderdeel van de aanpak van het Akerkhof. Het pleintje bij de Akerk moet een prettige plek zijn om te verblijven. Daarvoor is het nodig dat er meer licht op de plek komt. Nu is het er redelijk donker en droog, waardoor er weinig onder de bomen groeit. Het bestaande gras is van slechte kwaliteit en moet regelmatig worden vervangen.

Het oorspronkelijke plan wordt met de inpassing van de twee bomen iets veranderd. Het gras wordt vervangen door halfverharding, er wordt meer dan 300 m2 aan plantvakken met gemengde beplanting aangelegd en er komt meer (niet-commerciële) zitgelegenheid. Wel zullen de entrees op beide hoeken van het Akerkhof aan één kant iets worden verbreed. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om alsnog ruimte te geven aan de twee bomen. Per saldo neemt het aantal bomen in dit gebied verder toe, doordat al eerder besloten werd om als compensatie zes bomen toe te voegen in de Brugstraat en Astraat. Dit is inmiddels gerealiseerd.

Momenteel loopt nog een rechtszaak tegen het eerdere voornemen om vijf bomen te kappen. De inpassing van de twee bestaande bomen wordt meegenomen in deze procedure. De verwachting is dat de rechtbank begin volgend jaar een besluit neemt over de kap van de drie bomen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden