Negen insprekers over aanpak armoede in Groningen

Foto: Archief De Redactie

Tijdens twee commissievergaderingen van de gemeenteraad zijn vandaag 15 insprekers. Negen daarvan doen hun zegje over de nieuwste gemeentelijke plannen om de armoede in Groningen te bestrijden.

Als inwoner van de gemeente Groningen kun je bijvoorbeeld als inspreker bij de commissievergaderingen van de gemeenteraad de politiek jouw mening vertellen wat jij vindt over de gemeentelijke plannen. Als je als inwoner in een commissie de raadsleden wil bijpraten over jouw mening, moet je dat maximaal een dag van tevoren bij de griffie van de gemeenteraad aangeven.

Armoede

Het college van burgemeester en wethouders heeft een zogeheten ontwikkelplan gemaakt. Daarin staan de plannen om de armoede de komende jaren flink aan te pakken.

Deze plannen komen vandaag vanaf 16.30 uur aan de orde. Voordat de raadsleden van de verschillende fracties over de plannen gaan debatteren, zijn er dus inwoners die hun ideeën over de armoedeplannen vertellen.

Armoedespel

Ook bieden de kinderburgemeester van Groningen en de Groningse Raad van Kinderen in deze commissie de raadsleden het armoedespel aan dat ze zelf hebben ontwikkeld.

Ook de toekomst van het Stadspark komt aan de orde in deze commissie. Daarover willen twee inwoners wat zeggen. Het college is bezig de visie op het Stadspark aan te passen en wil graag van de gemeenteraad horen hoe zij tegen het Stadspark aankijken. Het college ziet graag dat het drukker wordt in het park.

Cultuurnota

’s Avonds om 20.00 uur is er nog een raadscommissie. Hierin spreken twee mensen in over de Kadernota Cultuur 2021-2028 met de nieuwste plannen voor kunst en cultuur in Groningen.

Verder zijn er nog twee insprekers over de ontwikkeling van nieuwe beleid voor buurt- en dorpshuizen en speeltuinverenigingen. De drie oude gemeenten die sinds 1 januari de nieuwe gemeente Groningen vormen hadden verschillend beleid voor dit soort sociaal-culturele accommodaties. Dat moet op de een of andere manier gelijk worden getrokken. Maar hoe?

Live meekijken kan via groningen.raadsinformatie.nl

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden