Gemeente steunt innovatieve projecten

Foto: Publiek Domein

De gemeente draagt 250.000 euro bij aan twee Groningse innovatie-projecten op gebied van sensortechnologie en energie.

In de projecten, STOOP en OSSG, werken kennisinstellingen en bedrijven samen aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, meldt de gemeente. Het College ziet deze samenwerkingsprojecten als stimulans voor het vergroten van de werkgelegenheid.

STOOP-IJknet project
Het STOOP project (Sensor Toepassing Op Ondergrondse Pijpleidingen) is erop gericht om op basis van verzamelde gegevens over de opbouw van de ondergrond, historische informatie over gas- en watertransportleidingen en bouwkundige constructies te voorspellen wanneer een leiding dreigt te bezwijken, zodat de leiding tijdig kan worden vervangen.

OSSG
Open Seismic Sensorgrid Groningen bouwt samen met onderzoeksinstituut TNO een uniek open sensorplatform om de aardbevingsmeetnetten van de NAM en KNMI aan te vullen met een dicht netwerk van oppervlaktesensoren (versnellings-en tiltmeters). Het meetnet zal uiteindelijk bestaan uit meer dan 10.000 sensoren.

Het is een initiatief van de Groningse bedrijven Bevingmeter, Embed, Medusa, StabiAlert, SW Fivelingo en Target Holding.

De verzamelde meetgegevens zullen voor iedereen beschikbaar zijn, voor het ontwikkelen van nieuwe toepassingen en het bieden van meer inzicht in aardbevingen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden