Coalitieakkoord: Gezond, Groen, Gelukkig Groningen

Foto: De Redactie

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders heeft zich woensdag gepresenteerd. ‘Gezond, groen, gelukkig Groningen’ is de leidraad van het coalitieakkoord.

De wethouders zijn voor GroenLinks, de grootste partij, Glimina Chakor, Mattias Gijsbertsen en Philip Broeksma, namens de PvdA Roeland van der Schaaf en Carine Bloemhoff, Inge Jongman van de ChristenUnie en Paul de Rook voor D66. Samen met burgemeester Peter den Oudsten vormen zij het nieuwe college.

De rode draad van het coalitieakkoord is investeren in leefkwaliteit de rode draad. Met als resultaat mooiere wijken en dorpen met meer groen, ruimte voor sport en ontmoeting, en een betere gezondheid en minder armoede voor bewoners, meldt de gemeente. De coalitie wil eigen regie en zeggenschap van bewoners vergroten en verbanden tussen organisaties op wijk- en buurtniveau versterken.

Bewoners dienen als uitgangspunt en de coalitie wil investeringen doen op het niveau van buurten, wijken en dorpen. Door een combinatie van een meer gezonde en groene leefomgeving en een betere ondersteuning op het gebied van inkomen, werk en zorg willen de vier partijen het persoonlijk welzijn van mensen vergroten. De coalitie wil samen met bewoners, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en corporaties concrete verbeteringen in leefkwaliteit en welzijn tot stand brengen.

De coalitie richt op vijf sporen

Spoor 1 Mens centraal, het bevorderen van een gezonde bevolking, samenwerkend aan een armoedvrije generatie. Het belang van het kind staat hierbij voorop.

Spoor 2 Het ‘herwinnen van openbare ruimte’. Er wordt 100.000 vierkante meter aan open ruimte gecreëerd, waaronder groen en bomen, onder andere op de Grote Markt. Dit levert meer ruimte op voor groen, sporten, spelen en ontmoeten. Ook investeringen in infrastructuur gericht op het terugdringen van autoverkeer binnen de ringwegen wordt gecombineerd met de ontwikkeling van leef- en fietsstraten.

Spoor 3 ‘Groningen actief’. ‘Talentontwikkeling en activering van mensen naar een vorm van werk zijn speerpunten’. Een miljoeneninvestering moet leiden tot meer en betere begeleiding van uitkeringsgerechtigden en meer dan 500 mensen extra aan het werk krijgen. Bij deze groei van werkgelegenheid moet aandacht zijn voor werk op alle niveau’s.

Spoor 4 Energietransitie en wijk- en dorpsvernieuwing. De coalitie wil voorloper zijn in energietransitie. Hierbij gaat het om vernieuwing, versterking en herstel van wijken en dorpen. Ook gaat het om Groningen aardgasvrij te maken, beginnend in Paddepoel en Selwerd waar duizenden woningen van het gas afgaan. De komende vier jaar wordt meer dan tien miljoen extra geïnvesteerd.

Spoor 5 Groningen ontwikkelt. Hierbij wordt wordt geïnvesteerd in huisvesting en bereikbaarheid. Onder meer op het Suikerunieterrein en de Eemskanaalzone. De ambitie is jaarlijks 30 procent sociale huurwoningen te realiseren. Daarnaast wordt geïnvesteerd in meer banen op MBO-niveau en zet de aanpak van het stationsgebied en de Ring Zuid voort en ziet kansen voor de verbinding van Vinkhuizen en Paddepoel door de aanpak van Ring West. Extra geld wordt uitgetrokken voor betere en duurzame onderwijshuisvesting. Ook gaan er aanvullende middelen naar sport en cultuur.

Reacties

article
776842
Coalitieakkoord: Gezond, Groen, Gelukkig Groningen
Het nieuwe college van burgemeester en wethouders heeft zich woensdag gepresenteerd. ‘Gezond, groen, gelukkig Groningen’
https://groningen.nieuws.nl/gemeente/776842/coalitieakkoord-gezond-groen-gelukkig-groningen/
2019-02-06T14:00:53+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/128/2017/12/12204549/kopie-picasa-stadhuis-1.jpg
Gemeente