Ingelaste debatten over herindeling en malafide huurbazen

Foto: Archief De Redactie

De raadsvergadering van vandaag, woensdag 18 oktober start met twee ingelaste interpellatiedebatten over malafide kamerverhuurders en -bemiddelaars en de gemeentelijke herindeling. Interpellatiedebatten zijn extra, ingelaste debatten over actuele thema’s.

Intimideren

Het interpellatiedebat over malafide verhuurders en bemiddelaars is aangevraagd door Mechteld van Duin (SP) en fractievoorzitter Arjen Banach van Student en Stad.

Directe aanleiding is de publicatie op de nieuwssite Sikkom over een vastgoedbaas in Groningen. Die zou huurders intimideren en misleiden, te hoge huurprijzen vragen en vergunningen van de gemeente misbruiken.

Maffiapraktijken

SP en Student en Stad vinden dat verhuurders/bemiddelaars steeds meer van malafide- naar maffiapraktijken bewegen. “In het schrijnende geval van de bedrijven die nu in beeld zijn is zelfs de veiligheid van de inwoners van onze stad in het geding”, aldus Van Duin en Banach.

Wetsvoorstel

Het tweede interpellatiedebat gaat over de herindeling, aangevraagd door fractievoorzitter Jetze Luhoff van D66, namens alle fracties in de gemeenteraad. De provincie koerste steeds aan op een zogeheten lichte herindeling van Groningen, Ten Boer en Haren. Dan zouden Ten Boer en Haren bij Groningen komen.

In het wetsvoorstel over de herindeling is sprake van een reguliere herindeling. Dat betekent dat alle drie huidige gemeenten worden opgeheven om één gemeente te vormen. Een reguliere herindeling betekent administratief meer werk.

Duidelijkheid

De fracties willen van het college onder meer weten wat de gevolgen zijn van een reguliere herindeling in plaats van een lichte variant. Verder willen zij dat het college er bij de Tweede en Eerste Kamer op aandringt om snel een besluit over de herindeling te nemen zodat er duidelijkheid komt.

Motie

Na de ingelaste interpellatiedebatten volgen nog twee zogeheten 1-minuutinterventies.

Meerkostenregeling

De eerste ‘1-minuut’ gaat over de zogeheten meerkostenregeling. Dat is de financiële compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen en hoge zorgkosten. Omdat een grotere groep dan verwacht gebruik maakt van deze regeling, dreigt overschrijding van het budget.

Bijstandsuitkering

De tweede 1-minuutinterventie betreft het gemeentelijke project Kansen in Kaart. Daarbij worden mensen met een bijstandsuitkering waarmee de gemeente al meer dan twee jaar geen contact heeft gehad uitgenodigd voor een gesprek.

Doel is het in beeld brengen van ‘het arbeids- en participatiepotentieel’ en wat aan ondersteuning nodig is. Deelname aan dit project gebeurt op vrijwillige basis.

Sanctie

Maar met vrijwillige deelname reageren er te weinig mensen op de uitnodiging voor het gesprek. Het college wil vrijwilligheid vervangen door een wederkerige verplichting. Na herhaalde weigering om contact te hebben met de gemeente is het opleggen van een sanctie op grond van de Participatiewet mogelijk.

De raadsvergadering op woensdag 18 oktober begint om 16.30 uur en is te volgen op de publieke tribune. De raadsvergadering is ook online te volgen en terug te zien via de website groningen.raadsinformatie.nl

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden