Debat over geothermierapport en Voorjaarsdebat

Foto: Jan Buurma

De gemeenteraad van Groningen voert woensdag 19 juli zijn traditionele Voorjaarsdebat. Tijdens deze laatste vergadering voor het zomerreces zeggen alle politieke partijen wat zij volgend jaar met de Stad willen.

Voorafgaand begint een interpellatiedebat, over een actueel onderwerp om 15.00 uur, het geothermieproject Warmtestad in Groningen.

Aanleiding is het rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) van vorige week. Daarin adviseert deze toezichthouder terughoudend te zijn met geothermie in gebieden waar aardbevingen voorkomen als gevolg van gaswinning.

Boren

De Groningse gemeenteraad stemde ruim een jaar geleden al in met het geothermieproject Warmtestad. Bij geothermie wordt warmte uit de grond gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Gas is dan niet meer nodig. De eerste geothermiebuizen liggen al in de grond, het boren moet nog beginnen.

D66, SP, PvdA, GroenLinks, CDA, VVD en ChristenUnie willen tijdens het debat van wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) onder meer horen wat het SodM-rapport voor het Groningse geothermieproject betekent. De fractie van 100% Groningen heeft schriftelijke vragen over het rapport gesteld.

Boodschappenlijstjes

Na het interpellatiedebat voert de raad het Voorjaarsdebat. In dit debat gaat het over: ‘Wat moet er in 2018 gebeuren in Groningen? Wat gaat er goed en wat niet? Hoe verdelen ‘we‘ als Stad in 2018 het geld?’

Het Voorjaarsdebat is de opmaat voor de nieuwe gemeentebegroting. Het college van burgemeester en wethouders kan de ‘boodschappenlijstjes’ van de politieke partijen in de gemeenteraad verwerken in de Begroting voor 2018, die later dit jaar wordt vastgesteld.

Tegenvallers

Burgemeester en wethouders (B&W) hebben in hun Voorjaarsbrief al gezegd wat zij willen. In ieder geval doorgaan met het huidige beleid. “Uitgangspunt is de inclusieve stad”, aldus B&W. “Een stad waar iedereen meedoet, zoveel mogelijk werk heeft en in aantrekkelijke wijken woont.”

En ook belangrijk: zoeken naar oplossingen voor de financiële tegenvallers. Want tegenvallers zijn er, bijvoorbeeld bij de bijstandsuitkeringen en de WMO, beschermd wonen en jeugd.

Wensen en ambities

Moet de gemeente vanwege deze knelpunten extra bezuinigen? Moeten sommige projecten stoppen? Of moeten de gemeentelijke tarieven omhoog? Allemaal oplossingsrichtingen die het college in zijn Voorjaarsbrief noemt. Over deze mogelijke oplossingen en verdere politieke wensen en ambities gaan de fractievoorzitters met elkaar en met het college van B&W in debat.

Live

De raadsvergadering met het interpellatiedebat over geothermie en het Voorjaarsdebat begint om 15.00 uur. Stadjers zijn welkom op de publieke tribune. De raadsvergadering is ook online te volgen en terug te zien via de website groningen.raadsinformatie.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden