Hoogbouw Reitdiephaven, klachten over de gemeente en woonschepen in raadscommissies

Foto: De Redactie

Het plan voor hoogbouw in Reitdiephaven, het jaarverslag met klachten van inwoners over de gemeente Groningen en de aangepaste watervisie met onder meer de plannen voor woonschepen in de Diepenring zijn enkele onderwerpen, in de raadscommissies vandaag woensdag 10 mei.

Ombudsman

Het jaarverslag van de gemeentelijke Ombudsman en het jaarverslag van de gemeente zelf over de klachten over de gemeente komen aan de orde Financiën en Veiligheid. Inwoners van Groningen kunnen bij de Ombudsman klagen over de gemeente als ze er met de gemeente niet uitkomen.

Ombudsman Marijke Hermans constateert dat de klachtzaken complexer worden en zij roept de gemeente op om bij de behandeling van klachten niet alleen langs de logica van ‘het systeem’ te werken, maar om ook uit te gaan van de leefwereld van de betrokkenen. “Waarbij de vraag centraal staat of de burger goed gehoord en geholpen is. Alleen èchte aandacht kan weer vertrouwen geven.”

Ook bespreekt de commissie het nieuwe internationaliseringsbeleid van de gemeente. Met dit herijkte beleid wil het college onder meer internationaal talent en kennis aantrekken.

De ambitie is van Groningen voor dit internationaal talent en ook de eigen inwoners een stad te maken die in de top 50 van meest aantrekkelijke middelgrote steden van de wereld staat qua woon- en leefklimaat.

Woontoren

Hoogbouw bij de jachthaven in de wijk Reitdiephaven wordt besproken in de raadscommissie Ruimte en Wonen. Het college wil de bouw van een woontoren op het Festivalterrein toestaan, echter veel omwonenden zijn tegen.

Een ontwikkelaar had een plan voor een woontoren van 20 lagen met 75 appartementen. Na onder meer een peiling naar draagvlak in de buurt kiezen B&W voor een iets minder hoge toren, namelijk een woontoren op ‘een plint’ met in die plint sociale huurwoningen.

“Alhoewel een invulling met laagbouw meer draagvlak bij omwonenden oplevert en het kwa proces daarmee verreweg de gemakkelijkste optie is, gaat onze voorkeur hier niet naar uit”, aldus B&W. Alleen als hoogbouw op “onoverkomelijke problemen stuit, komt laagbouw in beeld. “Er is een zeer grote behoefte aan huurappartementen in de betreffende prijsklassen”, aldus B&W.

Woonschepen

De aangepaste Watervisie van het college komt aan de orde. De plannen voor wat minder woonschepen in de Diepenring kwam eind vorig jaar al ter sprake. B&W willen “een kwaliteitsimpuls” voor het wonen in de diepen. Het Woonschepencomité voelde zich overvallen door de plannen. De raad riep het college op tot extra overleg om het draagvlak te vergroten.

Ook bespreekt de commissie de ontwikkelingen van Meerstad, dat sinds 1 januari binnen de gemeentegrens van Groningen valt. De woningmarkt daar trekt aan, de school breidt zich uit, er is een gezondheidscentrum gekomen en er komt een supermarkt.

Vluchtelingenstudenten

In de raadscommissie Onderwijs en Welzijn gaat het onder meer over de zogeheten intensiveringsgelden voor het onderwijs. Dan gaat het om jaarlijks een miljoen euro om innovaties in het onderwijs te stimuleren. De besteding van meer dan zes ton was al bekend. Dat geld gaat naar onder anderen de begeleiding van vluchtelingenstudenten en projecten rond ouderbetrokkenheid.

Nieuwe initiatieven zijn onder meer een project voor vluchtelingen die een onderneming willen beginnen en een stimuleringsregeling voor groene schoolpleinen.

Voor openluchtbad De Papiermolen, een Rijksmonument, dat vanaf het najaar van 2017 tot het voorjaar van 2019 dicht gaat om te worden gerenoveerd moet de raad ruim drie miljoen euro ter beschikking stellen. Ook de flexibelere openingstijden komen aan de orde, naar aanleiding van vragen van de ChristenUnie toen het bad met het mooie najaarsweer toch dicht was.

Het college kiest er nu voor het bad structureel te sluiten om 19.00 uur, een uur eerder dan anders. Met de mogelijkheid om bij temperaturen vanaf 24 graden langer open te blijven en ook na het officiële badseizoen als het mooi weer is.

Leerlingen- en Wmo-vervoer

Verder gaat het over de ondersteuning van jongeren tussen de 16 en 27 jaar en de komende aanbesteding van het publieke vervoer (leerlingen- en Wmo-vervoer en vervoer naar de sociale werkvoorziening).

Al deze drie vergaderingen in de oude raadzaal van het stadhuis op de Grote Markt zijn openbaar en vrij toegankelijk. Via groningen.raadsinformatie.nl zijn deze vergaderingen ook live te volgen en achteraf terug te zien via Uitzending Gemist.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden