College verlaagt OZB-tarief niet-woningen

Foto: Jan Buurma

De gemeente Groningen wil de onvoorziene stijging van de onroerende zaak belasting (OZB) voor niet-woningen grotendeels compenseren. Het gaat om een verlaging van het tarief voor niet-woningen (kantoren, bedrijven en maatschappelijke instellingen).

Bij de verwerking bleek dat de aanslagen van met name het midden- en kleinbedrijf zouden stijgen. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de gevolgen van een flinke daling van de WOZ-waarde van kantoorpanden en daarnaast specifiek de twee ziekenhuizen en de DUO.

De verwerking van de aanslagen is tijdelijk stilgelegd en het college stelt de raad nu voor om deze verhoging te compenseren.

Wethouder Ton Schroor: ‘Het college vindt dat deze bijzondere omstandigheden niet volledig voor rekening van het midden- en kleinbedrijf mag komen. Vandaar dat we ze tegemoet willen komen.’

Waardedaling en ontwikkelingen op kantorenmarkt

De OZB-aanslagen worden berekend door de WOZ-waarde van een pand te vermenigvuldigen met het tarief dat daarvoor is vastgesteld. Er zijn twee categorie├źn: woningen en niet-woningen. Het tarief voor beide categorie├źn zou in 2017 stijgen met 1,04%.

Maar met de categorie niet-woningen is echter iets bijzonders aan de hand. De WOZ-waarde van de twee ziekenhuizen en het gebouw van de DUO zijn flink gedaald als gevolg van gerechtelijke uitspraken (-90 miljoen). Daarnaast daalt de waarde van de kantoorpanden met 94 miljoen door ontwikkelingen op de markt. Denk aan leegstand en ombouw van kantoorpanden tot woningen. De OZB-aanslag van deze objecten daalt dus flink. Om te voorkomen dat dit ten koste gaat van de totale opbrengst, zouden de aanslagen van de andere niet-woningen, stijgen met gemiddeld 6%.

Compensatie

Omdat het om een uitzonderlijke situatie gaat, stelt het college van B&W voor om de gevolgen waardedaling van de ziekenhuizen en de DUO structureel te compenseren. De stijging door de waardedaling op de kantorenmarkt wordt in 2017 voor de helft gecompenseerd. Het gat dat dit in de lopende begroting oplevert, wordt dit jaar uit de algemene reserve betaald.

De structurele dekking wordt in de komende begroting verwerkt, deels door extra inkomsten uit de algemene uitkering. Het college stuurt een voorstel voor de tariefsverlaging naar de gemeenteraad.

Verzending OZB-aanslagen

De verwachting is dat de aanslagen voor de niet-woningen medio april worden verzonden. De aanslagen voor de woningen hoeven niet te worden aangepast. Deze liggen eind februari op de mat.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden