Debat over de stand van de lokale democratie in Groningen

Foto: CC BY-SA 3.0/Wikipedia Commons/ Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

De centrale vraag ‘Hoe staat de lokale democratie in Groningen ervoor?’ over het functioneren van de gemeenteraad is onderwerp van het raadsdebat op woensdag 25 januari. Rode draad is vernieuwing en de rol van de gemeenteraad in de Groningse samenleving.

De raadsvergadering bestaat uit twee gedeelten, waarbij het eerste deel gaat over onder meer een tweede crematorium in Groningen en het burgerinitiatief ‘De Wandeling in het Stadspark’. De raad neemt ook besluiten over het fietspad Helperzoom en de aanstelling van een jongerenombudsman.

Raadsdebat

Het debat staat in het teken van de huidige stand van de lokale democratie in Groningen en de vernieuwingen daarin en begint om 20.00 uur.

Wallage

In het eerste, algemene deel van het debat geven de politieke partijen hun oordeel over het functioneren van de gemeenteraad.

Bijvoorbeeld in relatie tot landelijke ontwikkelingen en rapporten over democratie en vernieuwing, zoals die van oud-burgemeester van Groningen Jacques Wallage, nu voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Wallage schreef vorig jaar in een rapport: “Gemeenteraadsleden dienen meer tijd te besteden aan de dialoog met de samenleving, en minder aan stapels documenten.”

Vinden Groningse raadsleden dat ook en gaan ze dat ook doen?

Enquête

Ook reageert de raad op de uitkomsten van de enquête ‘Stad en Raad’. Daarin zijn inwoners onder meer gevraagd wat ze van het functioneren van de gemeenteraad vinden.

Het merendeel van de respondenten had geen vertrouwen in de besluiten van de raad en veel deelnemers voelden zich niet gehoord en vertegenwoordigd door de raadsleden. Raadsleden kregen onder meer het advies beter te luisteren en het contact met inwoners en wijken te bevorderen om te weten wat er speelt en leeft bij de Stadjers. Ook referenda en enquêtes onder de bewoners werden vaak genoemd.

Vernieuwingen

Daarna volgt het debat over een aantal democratische experimenten waaronder de Coöperatieve Wijkraad die door loting tot stand moet komen. Ook een aantal vernieuwingen van de werkwijze van de gemeenteraad komt dan aan de orde.

Loting

Het tweede deel van het raadsdebat over lokale democratie gaat over vijf democratische experimenten in de Stad en experimenten van de gemeenteraad zelf. Deze vijf experimenten gaan over de manier waarop gemeente, raadsleden en Stadjers met elkaar kunnen samenwerken.

Voorbeelden zijn de herontwikkeling van het A-kwartier, het Wijkbedrijf Selwerd en de Buurtsamenwerking De Wijert-Helpman. Een experiment dat nog moet beginnen is de Coöperatieve Wijkraad. Daarin zitten wijkbewoners en raadsleden, geselecteerd door loting, die samen beslissen over de buurt. B&W vragen de raad in te stemmen met al deze experimenten.

Open Raad

De raad bespreekt ook enkele mogelijke experimenten om als raad meer naar de wijken te trekken. Een suggestie is wijkbijeenkomsten met bewoners over thema’s die in een wijk gaan spelen voordat politieke partijen hun definitieve standpunten hebben ingenomen.

Een ander mogelijk experiment is stadsdeelcommissies in de verschillende wijken, zoals bijvoorbeeld de afgelopen november gehouden Open Raad. Tijdens een stadsdeelcommissie kunnen bewoners een idee voor hun wijk ‘pitchen’. Daarna kunnen fracties met de initiatiefnemer in gesprek om het idee handen en voeten te geven.

Experimenten

Het idee is dat op deze manier het burgers iets gemakkelijker wordt gemaakt om onderwerpen op de agenda van de gemeentelijke politiek te krijgen. Het zou ervoor moeten zorgen dat het op het stadhuis ook echt over zaken gaat die buiten de politiek de gemoederen bezighouden.

De experimenten wijkbijeenkomsten en stadsdeelcommissies, en overigens ook de eerder gehouden Open Raad, komen uit de koker van de speciale raadscommissie ‘Werkwijze Raad’. Die heeft een jaar lang nagedacht over verbeteringen van de manier waarop de gemeenteraad werkt, het contact tussen de raad en de Stadjers en de invloed van burgers op de politieke besluitvorming.

De eerste helft vanaf 16.30 uur is een ‘gewoon’ deel en het raadsdebat over de lokale democratie om 20.00 uur zijn openbaar, in het stadhuis op de Grote Markt.

De vergadering is ook online live te volgen en later terug te zien via groningen.raadsinformatie.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden