Veiligere fietsroute Lewenborg – Stadsweg

Foto: De Redactie

De gemeente Groningen gaat halverwege 2017 de fietsverbinding tussen de Lijzijde en de Stadsweg verbeteren. De fietsroute tussen Groningen en Ten Boer moet veiliger en aantrekkelijker worden voor fietsers.

Samen met de bewonersorganisatie en de Fietsersbond heeft de gemeente gekeken naar verbeteringen waardoor het fietspad veiliger en comfortabeler wordt.

Voorlopig ontwerp

In het voorlopige ontwerp voor Midscheeps staan plannen voor een nieuwe fietsoversteek over de Lijzijde en de Loefzijde. Hierbij krijgt de fiets voorrang ten opzichte van het overige verkeer. Ook zijn er verbeteringen gepland bij de Lichtboei.

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 7 december organiseert de gemeente Groningen een inloopbijeenkomst voor omwonenden en overige geïnteresseerden. Hier wordt het voorlopig ontwerp van de plannen voor het fietspad Midscheeps getoond. De mening van de aanwezigen wordt gebruikt als input voor het definitief ontwerp.

Het definitieve ontwerp volgt begin 2017, dan wordt ook duidelijk of er genoeg geld is voor alle verbeteringen.

De inloopbijeenkomst is tussen 17.00 uur en 20.00 uur in Wijkcentrum “Het Dok” aan de Kajuit 4 in Lewenborg.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden