Actualiteitendebat met twee onderwerpen in Groningse gemeenteraad

Foto: De Redactie

Deze woensdag staat om 15.30 uur een actualiteitendebat met 2 onderwerpen op de agenda van de Groningse gemeenteraad. Deze onderwerpen zijn de eigen bijdrage voor de WMO over 2015 en de mislukte onderhandelingen over een bed-bad-broodakkoord voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Een actualiteitendebat kan aangevraagd worden door raadsleden als zij van mening zijn dat de gemeenteraad urgente onderwerpen moet bespreken die niet kunnen wachten tot de volgende geplande raadsvergadering. Daar zijn minimaal twee politieke partijen voor nodig.

Eigen bijdrage voor de WMO over 2015

De SP en de ChristenUnie hebben ‘de eigen bijdrage voor de WMO 2015’ aangevraagd. Beide partijen hebben signalen dat de gemeente Groningen niet-geïnde eigen bijdragen voor de WMO over 2015 alsnog wil innen. Dat had toen wel gemoeten, maar is niet gebeurd.

De twee partijen willen dat Groningen afziet van het alsnog innen van de eigen bijdragen “om onrust, onzekerheid en onvoorziene kosten bij cliënten te voorkomen”. “Het betreft een kwetsbare doelgroep die vaak geen cent te makken heeft”, zeggen fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP en Edward Koopmans van de ChristenUnie.

‘Niemand op straat’

Het onderwerp bed-bad-brood komt van de fracties van D66, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks. De aanleiding is het mislukken van de onderhandelingen tussen het Rijk en de Nederlandse gemeenten over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. De twee fracties willen onder meer van het college weten waarom het bed-bad-broodakkoord is mislukt en wat de gevolgen voor Groningen zijn.

Na het actualiteitendebat zijn er twee raadscommissievergaderingen, Werk en Inkomen en Beheer en Verkeer.

Toegankelijkheid van gebouwen

De vergadering van de raadscommissie Werk en Inkomen begint om 16.30 uur in de oude raadzaal met onder meer een zogeheten initiatiefvoorstel van tien fracties over de toegankelijkheid van gebouwen in de stad.

Dit plan is een vervolg op een symposium dat het CDA afgelopen maart organiseerde. “De toegankelijkheid is een kwaliteit die van belang is, voor mensen met een handicap, ouderen, mensen met een kinderwagen, maar ook voor alle andere Stadjers”, aldus de indieners.

Bijstandsgerechtigden

Verder bespreekt de gemeenteraad onder meer een initiatiefvoorstel van CDA’er Anne Kuik en over de stand van zaken van het onderzoek onder bijstandsgerechtigden naar de mogelijkheden om actief te worden.

Fietspaden Paddepoel en Selwerd

De tracékeuze voor de fietspaden in Paddepoel en Selwerd, de definitieve plannen voor betaald parkeren in de Oosterparkwijk, Korrewegwijk en De Hoogte, de stand van zaken bij de Aanpak Ringweg Zuid en de voedselvisie van de gemeente staan om 20.00 uur op de agenda van de raadscommissie Beheer en verkeer.

Zowel het actualiteitendebat in de nieuwe raadzaal als de beide raadscommissievergaderingen in de oude raadzaal zijn openbaar. Daarnaast zijn de vergaderingen live te volgen via www.groningen.nl/gemeenteraad.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden