Nieuwe gezamenlijke aanpak kindermishandeling door alle Groningse gemeenten

Alle 23 gemeenten in Groningen hebben donderdag een intentieverklaring ‘de 10 van Noord’ getekend om kindermishandeling te voorkomen. Met deze overeenkomst hebben alle gemeenten zich verbonden aan een gezamenlijke aanpak waarbij binnen twee jaar de doelen gehaald moeten zijn.

Het is helaas niet vanzelfsprekend dat alle kinderen in Groningen veilig en onbezorgd kunnen opgroeien.

Tien acties

De Groningse gemeenten gaan tien acties uitvoeren om kindermishandeling te voorkomen, signaleren en bestrijden. Ze gaan voorlichting geven aan kinderen en ouders over mishandeling en digitale veiligheid, hanteren een meldcode en bieden opvoedondersteuning aan ouders. Ook bieden de gemeenten preventieve hulp aan zwangere vrouwen en begeleiden ze risicogezinnen.

Wethouder Jeugd Mattias Gijsbertsen: “Deze afspraken zijn een keerpunt in de aanpak van kindermishandeling. De 23 gemeenten zijn het er alle over eens dat wegkijken voorbij is. We hebben gezamenlijke doelen en we gaan aan de slag, met aandacht voor preventie, goede afstemming, registratie en ondersteuning van risicogroepen. Samen gaan we voor een veilige leefomgeving voor alle kinderen in Groningen. Scholen, zorginstellingen en inwoners worden nadrukkelijk gevraagd om te helpen dit voor elkaar te krijgen.”

Groningen is de eerste regio waarbij alle gemeenten een samenwerking aangaan om kindermishandeling te voorkomen.

De ondertekening van ‘de 10 van Noord’ is één van de activiteiten tijdens de week tegen Kindermishandeling van 14 tot en met 20 november.

Week tegen de kindermishandeling #ikkijknietweg

Tijdens de week tegen de kindermishandeling starten circa 500 ambtenaren met een cursus hoe ze kindermishandeling beter kunnen herkennen. Het gaat om medewerkers die bij inwoners van de gemeente Groningen achter de voordeur komen, zoals leerplichtambtenaren en wmo-consulenten.

Op basis van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld leren ze stapsgewijs om signalen en risico’s in kaart te brengen, gesprekken met ouders aan te gaan en eventueel hulp te organiseren.

Diverse kunstenaars komen bijeen tijdens een creatieve snelkookpansessie in het Grand theater. De vraag aan hen is hoe de gemeente het onderwerp kindermishandeling op een creatieve en aansprekende manier onder de aandacht van het publiek kan brengen.

Diverse bevlogen muzikanten, schrijvers, beeldend kunstenaars en vormgevers ontwikkelen voorstellen voor een publiekscampagne tegen kindermishandeling. Over 2 weken presenteren zij hun voorstellen aan de gemeente en maakt de wethouder een keuze voor de publiekscampagne.

Het nieuwe gedicht over kindermishandeling van kinderdichter Emma Bos maakt in ieder geval onderdeel uit van de campagne.

Last Resort

De gemeente Groningen sluit ook aan bij de landelijke Last Resort campagne. Dit betekent dat burgemeester Den Oudsten beschikbaar is voor kinderen die niet veilig kunnen opgroeien en die het idee hebben dat zij nergens met dit signaal terecht kunnen. Door het aanspreekpunt voor deze kinderen te zijn, geeft de burgemeester een krachtig signaal af over zijn persoonlijke betrokkenheid bij de strijd tegen kindermishandeling en seksueel misbruik.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden