Hoorzitting over cultuurnota in gemeenteraad

Foto: De Redactie

Culturele organisaties uit de kunst- en cultuurwereld in de stad krijgen vanavond, dinsdag 8 november tijdens een hoorzitting de gelegenheid hun visie te geven over de cultuurnota. In de pauze is er een dansvoorstelling.

In deze cultuurnota staan de concrete kunst- en cultuurplannen die voortvloeien uit de kadernota cultuur ‘Cultuurstad Groningen, City of Talent 2017-2020’, die vorig jaar is vastgesteld. In september werd de concept-cultuurnota 2017-2020 al besproken in de raadscommissie Onderwijs en Welzijn.

Dansoptreden in de pauze

De hoorzitting begint met een bijdrage van de zogeheten cultuurpijlers, een nieuw begrip in Groningse kunst- en cultuurwereld. Een aantal van deze “cultuurpijlers” aangewezen door het college zijn het Groninger Museum, het Noord Nederlands Orkest, Eurosonic Noorderslag en het Noord Nederlands Toneel.

Daarna is er een kleine pauze waarin dansers van Urban House optreden.

Vervolgens geven 19 instellingen hun visie op de cultuurnota. Ze zijn verdeeld over de clusters podiumkunsten, beeldende kunsten, erfgoed en overige instellingen.

De instellingen die hun verhaal doen zijn onder meer het Grand Theatre, Swingin’ Groningen, GRID, het Noordelijk Scheepvaartmuseum en stichting VRIJDAG. De insprekers van de instellingen krijgen steeds drie minuten om hun verhaal te doen.

Na elk cluster krijgt de raad mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Inspraakprocedure

De inspraakprocedure is inmiddels afgerond. B&W vragen de gemeenteraad de op sommige punten aangepaste nota in de raadsvergadering van 30 november vast te stellen. Maar eerst komt de cultuurnota nog aan de orde in de vergadering van de onderwijs- en welzijnscommissie op woensdag 16 november.

Een hoorzitting is bedoeld voor de hele raad, daarom kunnen er ook leden aanwezig zijn van andere raadscommissies.

De hoorzitting is in de nieuwe raadzaal van het stadhuis en begint om 19.00 uur. De bijeenkomst is openbaar, dus vrij toegankelijk voor iedereen.

De hoorzitting wordt ook uitgezonden via de website van de gemeenteraad groningen.nl/gemeenteraad (“vergadering online bekijken”).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden