Coalitiepartijen gemeenteraad Groningen vullen coalitieakkoord aan

Foto: CC BY-SA 3.0/Wikipedia Commons/ Jcb

De toekomst van Groningen Airport Eelde staat de komende maanden op de agenda van de gemeenteraad in Groningen.

In het coalitieakkoord, dat D66, PvdA, GroenLinks en VVD aan het begin van deze raadsperiode hebben gesloten, zijn ook afspraken ten aanzien van de luchthaven opgenomen.

De financiële situatie van de luchthaven is sneller verslechterd dan de partijen konden vermoeden bij het opstellen van het coalitieakkoord.

Er is geen enkel scenario denkbaar waar geen geen overheidsgeld voor nodig is, want sluiting van het vliegveld kost ook geld. Dat betekent dat het coalitieakkoord op dit punt achterhaald is.

Het is nu belangrijk dat de beste beslissing wordt genomen voor Noord-Nederland. De partijen zijn daarom het volgende overeengekomen. Mocht het zo zijn dat er wordt geïnvesteerd in Groningen Airport Eelde, dan zal de coalitie zorgen voor een samenhangend pakket van maatregelen op het gebied van duurzame mobiliteit en groen, aanvullend op het coalitieakkoord.

Dinsdagavond 1 november om 20.00 uur vindt een extra vergadering van de commissie Werk en Inkomen plaats. Deze vergadering gaat geheel over de toekomst van vliegveld Eelde.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden