Gemeente geeft nieuwbouwplan ‘Holt’ vrij voor inspraak

Impressie plan 'Holt 'voor de Alo-locatie in Groningen
Impressie plan 'Holt 'voor de Alo-locatie in Groningen
Foto: Gemeente Groningen

Het nieuwbouwproject plan ‘Holt’ op de voormalige Alo-locatie is door de gemeente vrijgegeven voor inspraak. De locatie ligt in Corpus den Hoorn op de hoek van de Van Swietenlaan en de Laan Corpus den Hoorn.

Het nieuwbouwplan biedt 320 woningen in verschillende soorten en maten, zowel koop- als (sociale)huurwoningen. De helft van de locatie wordt een openbaar, parkachtige omgeving. Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen het plan. Het voorontwerp bestemmingsplan Holt is nu vrijgegeven voor inspraak.

Het plan omvat een divers aanbod van woningtypen, gericht op een brede groep bewoners: van gezinnen tot starters, van zorgprofessionals tot kwetsbare jongeren en ouderen. Van de 320 woningen gaat het 20 procent sociale huur.

Voorbeeldproject

‘Hier bouwen we huizen voor verschillende doelgroepen met daarbij veel aandacht voor de woonomgeving,’ aldus wethouder Rik van Niejenhuis. ‘Daarnaast stellen we vergaande eisen aan energiebesparing zoals het benutten van de dakoppervlaktes voor zonne-energie en het gebruik van een collectief warmte- en koudesysteem.’

Plan ter inzage

Met het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan kunnen omwonenden, omliggende bedrijven en andere belanghebbenden reageren op het plan. Na deze inspraakronde is het de bedoeling om de formele bestemmingsplanprocedure in december dit jaar te starten en deze volgend jaar af te ronden. De gemeente gaat ervan uit dat in de loop van 2023 de bouw van de eerste woningen kan starten.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen