‘Studeren in Groningen, zoek op tijd een kamer’

Foto: via Gemeente Groningen

‘Zorg dat je vóór 1 augustus een kamer hebt gevonden als je in Groningen gaat studeren’. Deze gezamenlijke boodschap brengen de gemeente Groningen, de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen en studentenorganisaties.

Besluit je toch om zonder kamer naar Groningen te komen, dan is de student hoogstwaarschijnlijk voor langere tijd aangewezen op hotels of hostels, mocht daar nog plaats zijn. ‘Dit zorgt voor hoge kosten, ongemak en onrust voor jezelf. Heb je na 1 augustus nog geen kamer? Dan adviseren we je om niet naar Groningen te komen’, aldus de gemeente.

Voor studenten is het erg moeilijk om een kamer te vinden. Via het convenant Studenten – en Jongerenhuisvesting spannen de gemeente Groningen, hoger onderwijsinstellingen, de studentenorganisaties en woningcorporaties zich maximaal in om huisvesting voor (internationale) studenten te realiseren en hebben voor komend studiejaar deze gezamenlijke boodschap vastgesteld.

Zo snel mogelijk kamers boeken

De internationale studenten worden door de RUG en de Hanze actief benaderd met bovenstaande boodschap, aangevuld met dat studenten zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van een kamer. Hen wordt aangeraden om vroeg te beginnen met het zoeken van een kamer in Groningen. Dit kan bij bestaande studentenhuisvesting bij bijvoorbeeld Stichting Studentenhuisvesting (SSH). Maar ook via het aanbod op de particuliere kamermarkt. Via de website athomeingroningen.com kunnen nieuwe studenten en hun ouders meer informatie vinden over het kameraanbod, belangrijke links naar informatieve pagina’s en veel praktische informatie.

Piekopvang

Bij de start van het studiejaar is sprake van een piekperiode. Nieuwe internationale studenten komen aan, terwijl afgestudeerde studenten vaak nog niet uit hun kamers vertrokken zijn. Daarom wordt voor deze piekperiode extra opvang voor aankomende studenten georganiseerd. Op basis van prognoses van de RUG en Hanze voor studentenaantallen in studiejaar 2022 – 2023 en de ervaringen van de afgelopen jaren is de capaciteit van de opvang tijdens de piekperiode geraamd op ongeveer 260 bedden.

Door de krappe markt en de uitzonderlijke omstandigheden is het nog niet zeker of dit aantal volledig waargemaakt kan worden. Anders dan andere jaren is het plan om de opvang tijdens de piekperiode dit jaar reserveerbaar te maken, zodat studenten weten of er een slaapplaats voor hen is. Het blijft de verantwoordelijkheid van de student om te zorgen dat ze huisvesting hebben geregeld op het moment dat ze naar Groningen komen.

Over de locaties van de opvang tijdens de piekperiode worden momenteel gesprekken gevoerd met aanbieders en daarbij wordt bekeken om kamers dubbel te bezetten. We willen kameraanbieders en studenten dan ook oproepen om het dubbel bezetten van kamers serieus te overwegen om zo tijdens de piekperiode internationale studenten te helpen.

Structurele opvang en huisvesting op Zernike

De gemeente streeft ernaar om in september 2023 te komen met een structurele voorziening voor de piekopvang op het Zernike. Het plan is hier 400 eenheden te realiseren die ‘mee kunnen groeien’ met de piek. Dat wil zeggen dat het reguliere huisvesting wordt die in de piekperiode waar nodig dubbel bezet kan worden. Verder is het streven om in 2025 de eerste permanente eenheden op de Zernike Campus op te leveren. Tot 2025 staan er nog ongeveer duizend eenheden in de planning, waaronder de Vrydematoren en de Gem-beton locatie.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen