Top 5 verkiezingsthema’s bekend voor gemeenteraadsverkiezingen 2022

Foto: Jan Buurma

“Duurzaamheid, huisvesting, leefbaarheid, armoede en studenten’, dat is volgens de inwoners van de gemeente Groningen de belangrijkste verkiezingsthema’s voor gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Dat blijkt uit de online open enquête van de gemeente Groningen waarin inwoners werden gevraagd hun eigen top 5 verkiezingsthema’s samen te stellen. Met deze onderwerpen gaat het nieuwe gemeentebestuur aan de slag moet en de thema’s waarvan de inwoners de standpunten van de politieke partijen willen weten.

Zo’n 500 inwoners deden mee aan de enquête. Deelnemers konden zelf bedenken welke onderwerpen ze belangrijk vonden en hoefden dus geen vooraf bedachte onderwerpen kiezen. Het overgrote deel van de deelnemers komt uit de stad Groningen. Uit de voormalige gemeente Haren deden enkele tientallen inwoners mee.

In de Harense top 5 haalt ‘terugdraaien herindeling’ de top 5. Vanuit de voormalige gemeente Ten Boer deden minder mensen mee die relatief wel vaker ‘aardbevingen’ als thema noemden.

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat bovenaan in de uiteindelijke top 5. Thema’s als Zonnepanelen op daken, “Groningen waterstofhoofdstad?” en ook vergroening en bomen kwamen naar voren.

Huisvesting

Goede tweede is huisvesting. Daarbij gaat het om onder meer woning- en kamernood, betaalbare huisvesting en huisjesmelkers. In de woorden van respondenten: “Recht op wonen voor iedereen tegen een acceptabele prijs”, “Huisvesting voor studenten en sociale woningbouw”, “Onteigenen van huisjesmelkers”, “Compact bouwen, pro hoogbouw”.

Leefbaarheid

Op 3 in de top 5 verkiezingsthema’s: leefbaarheid. Dan gaat het onder meer om verkeersveiligheid, zoals “Verlaag maximumsnelheid tot 30 km per uur” en “geluidsoverlast scheurauto’s”. Ook veiligheid in het algemeen en onderhoud en beheer van de openbare ruimte horen hierbij.

Armoede

Armoede staat op de vierde plaats: armoede(bestrijding). Respondenten zeggen daarover onder meer: “Alle minimavoorzieningen naar 130% van bestaansminimum”, “Specifieke aandacht voor alleenstaanden, voor gezinnen zijn er vele toeslagen”, “Pilot basisinkomen”, “Energiearmoede, te veel mensen kunnen de energierekening niet betalen”, “Meer mogelijkheden/ruimte voor mensen in de bijstand en afstand tot de arbeidsmarkt”.

Studenten

Studenten staan op de vijfde en laatste plaats. Dat gaat het bijvoorbeeld over de groei van het aantal studenten, de instroom buitenlandse studenten en ook de studentenhuisvesting.

Fietsen

Veel genoemde andere onderwerpen die buiten de top 5 zijn gevallen zijn: bereikbaarheid, zorg, afval, burgerparticipatie en fietsen. In 2018 werd in de aanloop naar de herindelingsverkiezingen Groningen, Haren en Ten Boer ook een enquête over de top 5 verkiezingsthema’s geweest. Toen noemden de inwoners als belangrijkste onderwerpen: Groen, zorg, verkeer, huisvesting en afval.

Top 5 in Stemwijzer en Verkiezingskrant

De top 5 komt terug in de digitale stemhulp StemWijzer die in februari online gaat. En verder ook in de Verkiezingskrant waarin de politieke partijen aangeven wat hun standpunten over de genoemde thema’s zijn. Deze Verkiezingskrant krijgen de Groningse kiesgerechtigden begin maart in de bus.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden