Tevredenheid over Wmo-zorg opnieuw toegenomen

Foto: Publiek Domein

De tevredenheid over de Wmo-ondersteuning is opnieuw toegenomen ten opzichte van 2018 in Groningen. Dat blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek van de gemeente.

In het onderzoek wordt gekeken naar de kwaliteit van en de toegang tot ondersteuning en het contact met de gemeente. Over het contact met de toegang is ruim drie kwart van de deelnemers aan het onderzoek positief. Zij wisten waar ze terecht konden met hun hulpvraag, werden snel geholpen en hebben samen naar oplossingen gezocht. Ruim 8 op de 10 deelnemers aan het onderzoek geven aan dat de ondersteuning past bij de hulpvraag. Dat zij hierdoor beter de dingen kunnen doen die zij willen en zich beter kunnen redden.

Het college van B&W spreekt zijn waardering uit voor alle mensen die werkzaam zijn binnen de Wmo. Hun inzet en toewijding zijn in deze moeilijke tijden van groot belang geweest om kwetsbare inwoners goed te kunnen blijven ondersteunen.

In totaal vulden 1.198 inwoners het onderzoek van de gemeente in. Jaarlijks publiceren alle gemeenten de resultaten van hun onderzoek op www.waarstaatjegemeente.nl.

Uit het onderzoek blijkt dat 13 procent van de respondenten tijdelijk minder of geen hulp heeft gehad als gevolg van de coronamaatregelen in 2020. Toch lijkt dit volgens de gemeente geen invloed te hebben gehad op de beoordeling van de ondersteuning. Wel daalde de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit heeft mogelijk te maken met de geldende coronarichtlijnen in 2020. Om die reden waren er vaker telefonische gesprekken waarbij mogelijk minder aandacht was voor een onafhankelijke clientondersteuner.

Wethouder zorg & welzijn Inge Jongman: ‘Wij zijn trots op de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek. 2020 was door de coronamaatregelen een jaar vol uitdagingen maar we zien opnieuw dat een grote meerderheid van de mensen die Wmo ondersteuning krijgt, tevreden is. De bekendheid van de onafhankelijke clientondersteuning is een aandachtspunt, dit is meegenomen bij het aanbestedings-traject.’

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen