Toekomst A-kwartier, bestemmingsplan Hoornsemeer en TSN in commissies gemeenteraad

Foto: CC BY 2.0 / Wikipedia Commons/ Bert Kaufmann

De toekomst van het A-kwartier waar de prostitutie is verdwenen, het bestemmingsplan voor het Hoornsemeer dat onder meer een paviljoen in het water bij het Hampshirehotel mogelijk maakt en de situatie rond thuiszorgorganisatie TSN zijn een aantal onderwerpen die woensdag 3 februari aan de orde komen in commissies van de gemeenteraad van Groningen.

Facebook

In de commissie Financiën en Veiligheid staat de evaluatie van de gemeentelijke ICT-visie. Groningen gebruikt ICT onder meer voor vernieuwing van de relatie tussen gemeente en de Stadjers door bijvoorbeeld met Twitter en Facebook.

“De Groningse Facebook-pagina heeft 13.000 ‘likes’ en scoort daarmee hoog in gemeenteland”, aldus B&W. “Facebook wordt ook gebruikt voor de interactie met burgers.” Het college wil de proef waarbij WOZ-gegevens beschikbaar komen en Stadjers deze kunnen corrigeren uitbreiden naar alle wijken in de Stad.

Thuiszorg

Vanaf 16.30 uur vergadert de raadscommissie Onderwijs en Welzijn. Wethouder Ton Schroor geeft hier nadere informatie over de situatie in de thuiszorg. Tijdens de laatste raadsvergadering van woensdag 27 januari maakte hij bekend dat 150 Stadjers zonder thuiszorg van TSN zitten en dat hij maatregelen heeft genomen.

Een aantal partijen heeft vragen over de ontwikkelingen bij TSN.

De nieuwbouw van een multifunctioneel centrum in De Wijert staat op de agenda. Daarin komen de hoofdlocatie van basisschool De Tamarisk, een sporthal, kinderopvang en een bibliotheek.

Het Hampshirehotel bij het Hoornsemeer

Om 20.00 uur volgt een debat over het bestemmingsplan voor de Noordoosthoek van het Hoornsemeer. Die moet onder meer een paviljoen in het water bij het Hampshirehotel, uitbreiding van het terras en vergroting van het meer met aanlegsteigers mogelijk maken.

Er zijn zorgen geuit over verkeer, parkeren, geluid en ecologie.

Prostitutiepanden

Verder komt de ‘Toekomstvisie A-kwartier’ aan de orde. Die wil van dit stukje binnenstad een vriendelijke wijk met groene ‘leefstraten’, kleinschalige bedrijvigheid en een mix van bewoners maken. Sinds 1 januari zijn er geen prostitutiepanden in het A-kwartier meer. Voor het opstellen van de toekomstvisie over hoe het verder moet met de Vishoek, Hoekstraat en de Muurstraat heeft de gemeente overlegd met bewoners, ondernemers en pandeigenaren.

Optoppen

Ook praat de commissie over het plan het optoppen van woningen en bebouwen van achtertuinen en binnenterreinen te voorkomen. “De toename van het aantal kamerverhuurpanden en kleine zelfstandige appartementen zet het woonklimaat en de leefbaarheid onder druk.”

Tenslotte debatteert de commissie op verzoek van de SP over het onderhoud van woningen van corporatie Lefier aan de Westindischekade. Volgens deze politieke partij is er sprake van achterstallig onderhoud en moet de corporatie deze woningen verduurzamen, isoleren en renoveren.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden