Spoeddebat over Noorderkerk en Thuiszorg Groningen

Foto: Google Maps

Vandaag staat de stand van zaken rond jongerenhuisvesting in de Noorderkerk in Groningen en de situatie in de thuiszorg in Groningen op het programma.

De spoeddebatten zijn aangevraagd door de SP en de Stadspartij.

Thuiszorg Stadjers

De berichten over honderden Stadjers die geen thuiszorg zouden krijgen door ontslag van 200 thuiszorgmedewerkers is de reden voor het debat.

Het college garandeerde tijdens het actualiteitendebat rond de problemen van de thuiszorginstelling TSN begin december, dat “niemand in een gat zou vallen”. De partijen willen weten wat er de afgelopen weken is gedaan om de continuïteit van thuiszorgcliënten te garanderen en of er een vangnet is ontwikkeld.

Brandbrief omwonenden over Noorderkerk

De te ontwikkelen jongerenhuisvesting in de Noorderkerk is het volgende onderwerp. De gemeenteraad ontving vorige week een “brandbrief” van omwonenden uit de buurt. Zij vrezen voor te veel jongeren in de wijk. Ook werd een rechtszaak rond de Noorderkerk gemeld.

“Het lijkt erop dat er wordt doorgebouwd terwijl vergunningen zouden zijn ingetrokken. “Het Noorderkerk-project lijkt te verdrinken in een web van onderlinge afspraken, duistere procedures en, volgens omwonenden, misleiding”, meldt noorderplantsoen.nl

De beide partijen willen antwoord heb over vragen onder meer over de rechtszaak, vergunningen en toezeggingen van B&W. In oktober was er ook al een actualiteitendebat over de Noorderkerk.

Overige onderwerpen:

De raad buigt zich verder over:

  • 4.000 euro-regeling: het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen, het plan van Nationaal Coördinator Hans Alders om de aardbevingen het hoofd te kunnen bieden. De raad vraagt om instemming met Alders’ programma, behalve met de afschaffing van de Regeling Waardevermindering, de ‘4.000 euro-regeling’.
  • Wonen: Dit gaat over prestatieafspraken tussen de gemeente en woningcorporaties over voldoende beschikbare woningen, duurzaamheid en veiligheid. Daarnaast gaat het over het Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2016 vast te stellen. Daarin staan onder meer plannen van het college op het gebied van wonen. Belangrijke thema’s zijn onder meer jongerenhuisvesting, ouderen- en zorghuisvesting, de huisvesting van statushouders en aardbevingen.
  • De sluiting van openbare basisschool De Expeditie in Beijum per 1 augustus. De gemeente mag formeel de school in stand houden en weer optreden als schoolbestuur, maar B & W stelt voor dat niet te doen

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden