Meer ruimte voor groen, sporten, spelen en ontmoeten in Groningen

Foto: Gemeente Groningen

De openbare ruimte in Groningen moet toegankelijker worden met meer ruimte voor groen, sporten, spelen en ontmoeten en met minder ruimte voor geparkeerde auto’s en fietsen.

Dat staat in de Leidraad Openbare Ruimte, een inspiratiedocument voor een andere openbare ruimte. Het college van burgemeester & wethouders heeft ingestemd met de voorlopige versie.

Leidraad

De Leidraad brengt met foto’s, profielen, 3D-beelden en korte toelichtingen de veranderende openbare ruimte in beeld. Niet met ontwerpen maar met inspiratiebeelden. Straten worden regelmatig aangepakt voor bijvoorbeeld de vervanging van de riolering, het verleggen van kabels & leidingen en de aanleg van Warmtenet. De Leidraad biedt dan beeldende ideeën voor een nieuwe inrichting. Deze beelden kunnen helpen in het gesprek met buurten en straten over de kans de leefkwaliteit te verhogen als er bijvoorbeeld minder parkeerplaatsen terugkomen.

De straat is in de Leidraad het uitgangspunt, daar is de menselijke maat het meest sturend. Toegankelijkheid, veiligheid, beleving, gezondheid, sociale interactie, ecologie, klimaatadaptatie, economie en cultuurhistorie maken samen de straat.

In Gesprek

Op maandag 5 juli om 20.30 uur er in Forum Groningen een bijeenkomst ‘In gesprek over de Leidraad Openbare Ruimte’ met informatie over de voorlopige versie van de Leidraad. Deze bijeenkomst is te volgen via een livestream. De voorlopige versie van de Leidraad Openbare Ruimte en de link voor de livestream is te vinden op: gemeente.groningen.nl/leidraad-openbare-ruimte

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden