Raad neemt besluiten over Stadspark en drafbaan

Foto: De Redactie

De gemeenteraad van Groningen neemt woensdag besluiten over onder meer het Stadspark, de drafbaan als evenemententerrein en de plannen voor de nieuwe stadswijk Suikerzijde.

De raadsvoorstellen ‘Herijking visie Stadspark, park voor de Stad’ en ‘Doorontwikkeling evenemententerrein Stadspark’ staan als zogeheten ‘discussiestuk’ op de agenda van de vergadering. Daarbij debatteren de raadsfracties nog uitgebreid met elkaar en met het college van burgemeester en wethouders (B&W). Aan het eind van dat debat stemt de raad over deze voorstellen en mogelijke moties en amendementen (wijzigingsvoorstellen) over deze onderwerpen.

Beperken autoverkeer

Op 12 mei hield de raad nog een aparte bewonersraadpleging over de plannen van B&W met het Stadspark en de drafbaan. De plannen voor het Stadspark gaan onder meer over het vergroten van de bekendheid en bereikbaarheid van het park, het vergroten van de groene kwaliteit en de biodiversiteit, het verbeteren van de veiligheid en het beperken van het autoverkeer.

De drafbaan wil het college doorontwikkelen tot het evenemententerrein Stadspark. Kosten: 1,6 miljoen euro. “De drafbaan is nadrukkelijk in beeld als één van de grote evenemententerreinen in Nederland”, aldus B&W. “Het onlangs aangekondigde concert van Guns N’ Roses op 23 juni 2022 is daarvan het eerste resultaat.”

Minder dance, meer pop

Door meer diversiteit aan optredens (minder dance, meer pop) moet de belasting op de omgeving afnemen. Het doel van B&W is niet meer evenementen, maar vooral betere evenementen en groener, voor publiek én omgeving. De onderwerpen Stadspark en drafbaan komen als ‘discussiestuk’ aan het eind van de vergadering aan de orde.

Maar daarvóór besluit de raad onder meer over de structuurvisie De Suikerzijde van B&W voor het noordelijke gebied van het voormalige suikerfabriekterrein. Ook besluit de raad woensdag over het bestemmingsplan De Suikerzijde deelgebied Noord en de zogeheten Milieueffectrapportage (MER) voor het gebied. Volgens deze plannen wordt De Suikerzijde deelgebied Noord een compleet en nieuw deel van de stad, met woningen en voorzieningen als scholen, winkels en horeca.

Geoorde futen

Als eerste stap biedt het bestemmingsplan ruimte voor maximaal 750 woningen en maximaal 12.500 m2 aan commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Dat komt deels op de huidige vloeivelden, waar vleermuizen foerageren en geoorde futen broeden. “Voor het ontwikkelen van deelgebied noord tot nieuwe wijk is het onmogelijk de huidige vloeivelden te behouden”, aldus B&W. “Wij hebben echter goede alternatieven gevonden om deze beschermde natuurwaarden elders duurzaam te compenseren.”

Woonruimteverdeling

De raad neemt verder besluiten over onder meer de zogeheten Huisvestingsverordening 2021 (inclusief de woonruimteverdeling sociale huur), de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0, de herbouw van de gymzaal in de Molukkenstaat en nieuwbouw van de Driebondschool in Engelbert.

De complete agenda met alle stukken is te vinden op de website van de gemeenteraad: gemeenteraad.groningen.nl (zie ‘knop’ ‘2 juni raadsvergadering’ op de homepage.

Coronacrisis

In verband met de coronacrisis is de vergadering via de livestream gemeenteraad.groningen.nl vanaf 16.30 uur live te volgen.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen