Plan voor 2100 woningen en mountainbike skillspark voor Eemskanaalzone

Foto: Gemeente Groningen

De gemeente wil een ruim opgezette, groene en waterrijke wijk met 2100 woningen maken in de Eemskanaalzone. De Eemskanaalzone is het nieuwe woonwerkgebied tussen Meerstad – Ringweg – Eemskanaal en Middelberterplas.

De slibdepots langs het Eemskanaal worden daarnaast toegankelijk en leefbaar gemaakt. Dat staat in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen dat het college van B&W heeft vastgesteld.

Door in te zetten op 2.100 woningen, levert de Eemskanaalzone een belangrijke bijdrage aan betaalbare woningen in Groningen.

Er komt een stevig groenblauw raamwerk voor mens en natuur. Bestaand en nieuw groen wordt met elkaar verbonden waarmee er een wijk ontstaat waarin duurzaam wonen en zorg voor natuurwaarden samengaan.

De Eemskanaalzone wordt een gezond, inclusief en klimaatbestendig stadsdeel voor iedereen. Bij de ontwikkeling wordt voortgebouwd op de bestaande kwaliteiten en de geschiedenis van het gebied.

Op het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen zijn in totaal 89 reacties ingediend. Deze reacties zijn beantwoord in een reactierapport en op punten in het definitief Stedenbouwkundig Programma van Eisen verwerkt.

Inzetten op 2.100 woningen

Een deel van de reacties ging over het aantal woningen en over de geplande voorzieningen. Ambitie is om in de Eemskanaalzone zo’n 2.100 woningen te realiseren in plaats van 1.500 woningen waar eerder sprake van was.

De reden om meer woningen te willen bouwen is het grote woningtekort in Groningen. Daarnaast is het bij 2.100 woningen mogelijk om meer betaalbare woningen te bouwen. In de plannen is ruimte voor zo’n 30.000 m2 bedrijven en voorzieningen, aanvullend op de bestaande voorzieningen in de omgeving.

Slibdepots

Met de ontwikkeling van de Eemskanaalzone wordt Meerstad aan de stad gehecht. Dit heeft als gevolg dat de slibdepots, tussen de woonschepenhaven en de Borgsloot, centraler in de stad komen te liggen.

Op dit moment zijn de slibdepots ontoegankelijk en onveilig; ze vormen een buffer tussen het Eemskanaal en nieuwe ontwikkelingen. De wens is om de stad weer aan het water te leggen. Daarom wil het college in de volgende fase in samenspraak met bewoners en belangenorganisaties onderzoeken hoe de functie van de slibdepots kan veranderen.

Voor de slibdepots ten westen van de ring die nu nog in gebruik zijn als stortplaats, betekent dit dat ze eerst gesaneerd moeten worden. De slibdepots ten oosten van de ringweg zijn veel minder vervuild. Voor deze slibdepots wil het college onderzoeken hoe ze onderdeel kunnen worden van de Eemskanaalzone zodat het mogelijk wordt er te verblijven, te sporten en te spelen.

Skillspark

Een deel van de slibdepots naast de P+R wordt tijdelijk een mountainbike skillspark. Hier kunnen beginnende- en ervaren mountainbikers naar hartenlust fietsen en aan hun technische vaardigheden werken. Voor het skillspark is nu een ontwerp gemaakt met verschillende moeilijkheidsgraden. Als alles volgens planning verloopt gaat het skillspark begin 2022 open.

Skillspark – Gemeente Groningen.

Vervolg

De volgende stap om tot een plan voor de Eemskanaalzone te komen is het maken van een ontwikkelstrategie. Dat is een plan op hoofdlijnen waarin onder meer staat in welke fasen het gebied ontwikkeld gaat worden. Daarna volgt het stedenbouwkundig plan. Dat is een uitgewerkte tekening van hoe een gebied eruit komt te zien.

Voordat de bouw daadwerkelijk kan starten, moet het bestemmingsplan worden aangepast en een Milieueffectrapportage worden opgesteld. Dat is een pakket aan onderzoeken naar onder andere verkeer, ecologie, geluid en archeologie. De aanpassing van het bestemmingsplan en het opstellen van de Milieueffectrapportage gebeurt ook in meerdere rondes. Bij iedere ronde is inspraak mogelijk.

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen, het reactierapport en meer achtergrondinformatie staan op meerstad.eu/eemskanaalzone

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden