Toelichting burgemeester op lokale situatie rond corona tijdens Politieke Woensdag

Foto: De Redactie

Vandaag staan veel onderwerpen op de Politieke Woensdag van de gemeenteraad van Groningen. Eén daarvan is een toelichting van burgemeester Koen Schuiling op de lokale situatie rond de coronacrisis. De toelichting vindt plaats in aanwezigheid van Peter Jorna van de GGD Groningen van 13.30 uur tot 14.00 uur .

Hier voorafgaand vindt het wekelijkse Politiek Vragenuur plaats van 13.00 tot 13.20 uur. Er zijn vragen ingediend over de slechte kwaliteit van de Groningse trottoirs na de aanleg van glasvezel (PvdA) en vroegtijdige sluiting van afvalbrengstations en het kappen van de ‘sprookjesboom’ in het Noorderplantsoen en andere zieke bomen (beide van Partij voor de Dieren).

Daarnaast willen de zes fracties in de gemeenteraad – zowel coalitie- als oppositiepartijen – debatteren over het onderwerp ‘Meer experimenteerruimte om de welzijnscrisis te bestrijden’: GroenLinks, PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, Stadspartij, Student en Stad. Zij willen dat als vervolg op de reactie op verschillende vragen van raadsfracties over de welzijnscrisis door corona. Deze partijen willen meer perspectief bieden en fysieke ontmoetingen weer mogelijk te maken, met name voor jongeren.

Besmettingen

“Uit de antwoorden van de burgemeester werd duidelijk dat deze ruimte niet gezien wordt”, aldus de zes fracties. Daarom willen zij daar verder over praten. “De welzijnscrisis van (jonge) Groningers neemt steeds ernstiger vormen aan”, aldus deze politieke partijen. Zij willen onder meer een “fatsoenlijk debat over politieke weging tussen veiligheid coronamaatregelen (beteugelen besmettingen, opgaven door kabinet) vs. meer ruimte om met (snel)testen te experimenteren en fysieke ontmoetingen toe te staan in de context van een zich verdiepende welzijnscrisis.” De bijeenkomst is van 14.10 tot 15.50 uur.

Basisbanen

De stand van zaken rond het experiment met basisbanen in Groningen wordt om 15.30 uur besproken. Op dit moment werken 25 mensen in een basisbaan. Ondanks het oorspronkelijke streven van 40 vindt het college dit een goed resultaat en dragen de basisbanen bij aan de leefbaarheid van wijken. Knelpunten zijn er wel, zoals het achterblijven van het aantal vrouwelijke deelnemers.

Ook bespreken raadsleden de visie op stadslogistiek die het college van B&W heeft gemaakt. Die moet zorgen voor schoner en zuiniger logistiek verkeer in de binnenstad. In de plannen staan strengere regels voor de bevoorrading van winkels, bedrijven en horeca.

Bibliotheek

Een ander onderwerp is de herontwikkeling van de voormalige bibliotheek aan de Oude Boteringestraat 18. Het is gekocht door de universiteit die de Rechtenfaculteit erin wil huisvesten. De universiteit wil er een verdieping bovenop. Maar organisaties als de Bond Heemschut en Vrienden van de Binnenstad hebben hun zorgen geuit over deze plannen. Daarom heeft het CDA aangegeven hierover verder te willen discussiëren.

Inburgering

Andere onderwerpen die op de agenda van de Politieke Woensdag van 10 maart staan zijn onder meer:

– de uitvoering van de aangenomen motie over het in dienst nemen van de gemeente van schoonmakers;
– het beleidskader Inburgering
– en het Gronings model voor wijk- en dorpsdemocratie.

Kijk voor de livesessies op gemeenteraad.groningen.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden