Gemeenteraad vergadert op aangepaste wijze vanwege lockdown

Foto: De Redactie

Deze woensdag vergadert de Groningse gemeenteraad opnieuw vanwege de lockdown op aangepaste wijze.

Om 16.00 uur is er het Politiek Vragenuur met vragen van raadsleden aan het college van B&W over onder meer de gevolgen van de lockdown. Dat is live te volgen via gemeenteraad.groningen.nl.
Vervolgens vindt een fysieke meningsvormdende vergadering in zaal Topweer in het provincie, waarbij naast het college van B&W van elke fractie één vertegenwoordiger aanwezig is. Waarschijnlijk is dat de fractievoorzitter, meldt de gemeente.

Aansluitend is er een besluitvormende vergadering waaraan alle raadsleden vanuit huis digitaal meedoen. Beide vergaderingen zijn live te volgen via gemeenteraad.groningen.nl

Herhuisvesting VRIJDAG

De raad neemt besluiten over onder meer de herhuisvesting van kunst- en cultuurcentrum VRIJDAG, het nieuwe steunpakket COVID-19 voor de Groningse cultuursector, het co-investeringsfonds Sport en het nieuwe reclamebeleid.

Moties vreemd

Ook stemt de raad over een aantal zogeheten ‘moties vreemd’. Dan vraagt 1 of meer fracties een uitspraak over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Officieel heten deze moties ‘moties vreemd aan de orde van de dag’.

De raad zal bijvoorbeeld stemmen over een aantal moties over de deelscooter in de Groningen. Ook besluit de raad over een ‘motie vreemd’ die gaat over de schoonmakers die in de gebouwen van de gemeente Groningen werken. Het contract met de huidige schoonmaakorganisaties loopt af. En wat gaat de gemeente doen? Een nieuwe aanbesteding uitschrijven of de schoonmakers in gemeentelijke dienst nemen (inbesteding), de wens van een aantal politieke partijen.

Het college van B&W heeft de kosten en baten laten onderzoeken van opnieuw aanbesteden en het in dienst nemen van de schoonmakers. Conclusie: in dienst nemen is beter voor de schoonmakers, maar kost de gemeente meer. Vanwege deze conclusie neigen B&W naar een aanbesteding, maar wel één waarin de positie van de schoonmakers wordt versterkt.

Schoonmakers in gemeentelijke dienst?

De raadsfracties van PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren en SP willen hoe dan ook de schoonmakers in gemeentelijke dienst nemen. Zij dienen daarvoor een motie in. Deze partijen hebben al een meerderheid van 25 van de 45 raadszetels terwijl ook de PVV hier voor is. Grote kans dus dat de raad besluit dat de meer dan 100 schoonmakers die in gemeentelijke panden werken ambtenaren moeten worden.

“Het in dienst nemen van schoonmakers verbetert de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden”, aldus de indieners van de schoonmakers-motie. “Zo kunnen schoonmakers in gemeentelijke dienst er in netto loon tot 2204 euro per fte op jaarbasis op vooruit gaan.” Mocht de motie worden aangenomen, dan moet de gemeente nog wel op zoek naar het extra geld dat hier voor nodig is.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden