Raad besluit woensdag over drafbaan en afvalbeleid

Foto: De Redactie

Het spoeddebat over de ‘vechtende hooligans’ in de binnenstad van Groningen van afgelopen zaterdag komt te vervallen, meldt de gemeente woensdagmiddag.

GroenLinks, D66, SP, Partij voor de Dieren en 100% Groningen hadden het spoeddebat aangevraagd. De gestelde vragen komen aan de orde in het Vragenuur om 16.30 uur.

De raad neemt woensdag besluiten over het nieuwe afvalbeleid en de toekomst van het evenemententerrein Drafbaan Groningen.

Afscheid wordt genomen van de voormalige griffier tijdens de raadsvergadering. Verder is er een installatie van nieuw raadslid, Yaneth Menger die Erick Bakker van 100% Groningen vervangt en is er een bespreking en stemming over een initiatiefvoorstel van de SP over een referendumverordening in Groningen).

Diftar

De vraag is: kiest de raad voor Diftar voor de gemeente Groningen? Nieuw afvalbeleid is nodig vanwege de herindeling vorig jaar van de oude gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De raad stemt over een voorstel van B&W voor de invoering van Diftar met ingang van 2022. Bij Diftar – dat staat voor gedifferentieerde tarieven – betalen inwoners naast een vastrechttarief ook voor het aantal keren dat zij hun grijze of groene minicontainer laten legen of restafval of GFT wegbrengen naar een (ondergrondse) container. Dit moet afvalscheiding stimuleren. De verwachting is dat zo de jaarlijkse hoeveelheid restafval in Groningen met 13,3 miljoen kilo afneemt.

De mogelijkheid bestaat om het raadsvoorstel zo te wijzigen dat heel Groningen in plaats van Diftar een vast tarief krijgt. Vast tarief is de manier waarop het in de oude gemeente Groningen gaat. Hoe vaak je afval in de container gooit is dan niet van belang. Met vast tarief daalt de hoeveelheid restafval met 6,5 miljoen kilo.

Drafbaan

De raad neemt ook een besluit over de toekomst van de drafbaan in het stadspark. B&W willen de huurovereenkomst met drafsportvereniging KHRV opzeggen en de drafbaan volledig tot een evenemententerrein ontwikkelen. De drafsport is tegen het verdwijnen van hun sport in Groningen. En omwonenden maken zich zorgen over toenemende overlast door meer en grotere evenementen met tienduizenden bezoekers.

Politiek Vragenuur

Voorafgaande aan de raad om 17.00 uur is er het Politiek Vragenuur dat om 16.30 uur begint. Daarin stellen raadsleden vragen aan het college over de verkoop van sociale huurwoningen in Oosterhogebrug en Ulgersmaborg (SP), de hoge positie van Groningen in een landelijke lijst van verwarde personen (ook SP) en de reactie van Groningen op het Nationaal Groeifonds (D66).

De raadsvergadering en het Vragenuur zijn openbaar en live te volgen via gemeenteraad.groningen.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden