Onderzoeken aardbevingsbestendigheid scholen, exemplarische gebouwen en openbare ruimtes in Groningen afgerond

Foto: CC BY-SA 3.0/ Wikipedia Commons/ MJ Smit

Uit onderzoek naar gebouwen en openbare ruimes in Groningen van de gemeente Groningen blijkt dat bewoners en gebruikers veilig gebruik kunnen maken van de onderzochte gebouwen.

De verkennende onderzoeken richtten zich op ruim honderd schoolgebouwen en gymzalen, ruim tachtig panden in verschillende winkelstraten in het stadshart en 14 exemplarische gebouwen, waarvan twee in Ten Boer, meldt de gemeente Groningen.

Het doel van de onderzoeken was meer zicht krijgen op de mogelijke effecten van bevingen op gebouwen in de gemeente Groningen en op maatregelen die gebouwen beter bestand maken tegen de effecten van aardbevingen. Daarbij gaat het om bouwkundige en procesmatige kennis en ervaring, waarmee de gemeente in de toekomst situaties beter kan beoordelen en aanpakken.

Gebouwen in de stad

De twaalf gebouwen in de stad zijn basisschool Engelbert, ouderencentrum Amkemaheerd, Wessel Gansfort college, flat-Lijzijde, Tasmantoren, kantoorgebouw Kreupelstraat, Martinikerk, parkeergarage Ossenmarkt, sportcentrum Kardinge, twee winkels in de Herestraat en Watertoren Noord. Ook werden twee gebouwen in Ten Boer onderzocht: verzorgingstehuis Bloemhof en de gemeentelijke boerderij aan de Wolddijk. Voor deze gebouwen geldt dat nergens een situatie is aangetroffen waar vanwege veiligheid direct vervolgonderzoek of ingrijpen aan de orde is.

Schoolgebouwen en gymzalen

Van de ruim honderd onderzochte schoolgebouwen en gymlokalen in Groningen bleek in één geval dat een poortje bij een school gestut moest worden. Het Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft direct actie ondernomen. In principe krijgen alle schoolgebouwen een vervolgonderzoek, zodat beter beoordeeld kan worden of er op de lange termijn maatregelen nodig zijn.

Openbare ruimte

Het verkennende onderzoek naar de openbare ruimte richtte zich op ruim 80 panden in verschillende winkelstraten in het stadshart. Hierbij zijn in totaal een paar honderd elementen van gebouwen in kaart gebracht. Momenteel worden voorbereidingen worden getroffen voor nader onderzoek. Deze moet uitwijzen of maatregelen aan de orde zijn.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de voorlopige Nationale Praktijk Richtlijn (NPR) en de seismische contourenkaart van 2014.

De verwachting is dat binnenkort nieuwe informatie, de zogenaamde witte NPR, beschikbaar komt. Vervolgonderzoek kan alleen plaatsvinden op basis van deze nieuwe informatie.

Vervolgonderzoek, op basis van binnenkort verwachte nieuwe normen, kan meer zicht geven of maatregelen voor de langere termijn nodig zijn.

De onderzoeken zijn te vinden op de website van de gemeente Groningen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen