Ontwerp appartementencomplex Midscheeps 3 vrijgegeven voor inspraak

Impressie appartementencomplex.
Foto: © Lefier/Inbo

De gemeente heeft het voorontwerpbestemmingsplan voor de bouw van een appartementencomplex aan de Midscheeps 3 in de wijk Lewenborg vrijgegeven voor inspraak. Het gaat om de locatie van de oude bibliotheek in de wijk Lewenborg, centraal gelegen tussen wijkcentrum Het Dok en de Emmauskerk.

Appartementencomplex voor senioren

Lefier is van plan om een appartementencomplex met 38 appartementen te realiseren voor de sociale huur op deze locatie. Door de centrale ligging nabij het winkelcentrum zijn de appartementen bijzonder geschikt voor senioren. Het plan is om het bestaande gebouw te slopen en nieuwbouw te plegen.

Het plan van Lefier moet de doorstroming in de wijk te bevorderen. Wethouder Roeland van der Schaaf: ‘Dit plan biedt de kans voor ouderen uit de wijk om in de eigen woonomgeving te blijven wonen. Daarnaast komen de gezinswoningen die men achterlaat weer vrij voor gezinnen.’

Op de locatie staat het gebouw van de voormalige bibliotheek, die in 2010 is verhuisd naar een eigen onderkomen in Het Dok. De afgelopen jaren mocht de stichting De Oude Bieb tijdelijk gebruik maken van het oude pand, in afwachting op de woningbouwplannen van Lefier. Inmiddels heeft de stichting in samenspraak met Lefier onderdak gevonden in het voormalige Vensterhuis aan het Anker.

Voorontwerpbestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan Midscheeps 3 ligt vanaf 11 juni ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Ook is het bestemmingsplan digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl of via gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen.

Na afloop van de inspraakperiode worden de reacties verwerkt en wordt het voorontwerpbestemmingsplan verwerkt tot ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt ter inzage gelegd voor zienswijzen. Vervolgens kan het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden