Actualiteitendebat over terrassenbeleid en andere 1,5-meter coronamaatregelen

Foto: De Redactie

De gemeenteraad van Groningen houdt op woensdag om 16.00 uur een actualiteitendebat over het corona-terrassenbeleid van de gemeente en andere gemeentelijke coronamaatregelen.

Stadspartij, VVD en D66 willen het hebben over het terrassenbeleid van de gemeente dat de gemeente vorige week presenteerde en op 1 juni inging. “Maar het plan lijkt niet goed uit te pakken voor alle ondernemers”, aldus deze partijen.

Terrasruimte

“Sommige ondernemers geven aan teleurgesteld en boos te zijn over de beschikbare terrasruimte en over de gebrekkige communicatie vanuit de gemeente. Een aantal ondernemers geeft aan dat zij nauwelijks een terras over zullen houden door de door de gemeente ingestelde 3,5 meter eis.” Dat is de afstand tussen terras en stoeprand. “Deze ‘lokale aanvullende maatregelen’ viel de horeca rauw op het dak.”

De fracties willen onder meer weten waarom voor 3,5 meter is gekozen en of ook is overwogen om looproutes met eenrichtingsverkeer en oversteekplaatsen op plekken zoals het Zuiderdiep in te stellen, zodat er minder dan 3,5 meter vrije ruimte aangehouden kan worden. Volgens de indieners van het debat kan de 3,5 meter ten koste gaan van de lokale economie en werkgelegenheid.

Ook de fracties van GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren hebben om een actualiteitendebat gevraagd om de gemeentelijke anderhalve meter-maatregelen te bespreken. Die gaan los van het terrassenbeleid ook over maatregelen voor bijvoorbeeld voetgangers en fietsers.

Stilstaande auto’s

‘De fracties willen het onder meer hebben over de wijze van uitvoering van de maatregelen. Zijn ze succesvol? Moeten ze worden aangepast? Hoe zit het met de balans in de maatregelen wat betreft de verdeling van de openbare ruimte tussen voetgangers, fietsers, rijdende en stilstaande auto’s, ondernemers en andere gebruikers van de publieke ruimte? En worden er nog nieuwe maatregelen verwacht op de openbare weg en in de openbare ruimte?’

Het programma is uitgebreid door het actualiteiten debat. Op het programma staan tussen 13.00 uur en 22.00 uur zeven commissievergaderingen.

Hondenbelasting

De geplande commissievergadering over de hondenbelasting is verschoven naar 19.00 uur woensdagavond. Dan wordt de reactie van het college van B&W besproken op een aantal moties over de hondenbelasting. Er zijn partijen die de hondenbelasting willen afschaffen. Het college wil de mogelijkheden van afschaffing in het Voorjaarsdebat op 1 juli bespreken.

Andere onderwerpen die woensdag in commissies aan de orde komen, zijn de herhuisvesting van Iederz, het Huisvestingsplan Onderwijs Groningen-zuid, de Routekaart Circulaire Economie, de nieuwe Woonvisie, Toegankelijkheid en de actualisatie van de plannen voor de binnenstad.

Vergaderingen live te volgen

De vergaderingen van woensdag 3 juni zijn live te volgen via gemeenteraad.groningen.nl

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden