Al meer dan 40.000 zonnepanelen in Stad

Foto: Publiek Domein

Het aantal zonnepanelen in de stad Groningen is het afgelopen jaar gegroeid met 8.917 stuks naar een totaal van 40.718. De groei is ongeveer gelijk gebleven met 2014 en 2015. Ook de vooruitzichten voor komende jaren lijken goed.

Grunneger Power investeert jaarlijks het aantal zonnepanelen aan de hand van luchtfoto’s die op een vast moment in het voorjaar worden genomen. De 1.700 zonnepanelen op het dak van Martiniplaza, die kort voor de zomer in gebruik werden genomen, zijn nog niet meegenomen in de cijfers.

100.000 zonnepanelen

Het streven is de grens van 100.000 zonnepanelen te passeren in 2018, volgens wethouder Duurzaamheid, Mattias Gijsbertsen. Dit lijkt nog steeds goed haalbaar. Naast het stimuleren van particulieren en bedrijven zijn ook gronden beschikbaar gesteld voor drie grote zonneparken, die gepland staan in 2017 en 2018. Dat zijn ‘Vierverlaten’ van Grunneger Power, met geld van de gemeente (circa 8.000 panelen), ‘Woltjerspoor’ en ‘Roodehaan’ (beide circa 40.000 panelen).

Meer bedrijfsdaken

In 2014 waren het vooral particuliere huiseigenaren die panelen plaatsten, tegenwoordig zorgen bedrijfspanden voor de meeste groei. Er zijn al subsidies toegekend voor 8.000 panelen die de komende jaren op lokale bedrijfspanden kunnen worden geïnstalleerd.

Landelijk neemt de groei van zonnepanelen nog altijd toe. De lichte terughoudendheid van Groningse particulieren kan verklaard worden vanuit de aardbevingsproblematiek.

Veel Stadjers met bevingsschade hebben hun investeringsbeslissing uitgesteld tot ze duidelijkheid hadden over toekenning van compensatie uit de waardevermeerderingsregeling. De verwachting is dat deze Stadjers in 2017 alsnog zonnepanelen gaan installeren.

Groningen Energieneutraal in 2035

De jaarlijks telling van zonnepanelen komt voort uit het gemeentelijke energieprogramma. Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn. Welk percentage van de energiebehoefte dan door zonne-energie moet worden ingevuld en hoe die opgave precies gerealiseerd gaat worden, dat zal de komende jaren gestalte krijgen in een nieuwe gemeentelijke zonnestrategie.

Op www.groningenwoontslim.nl is meer informatie te vinden over zonne-energie en maatregelen om woningen energiezuiniger te maken.

Capaciteit elektriciteitsnet

Enexis verwacht in de stad geen problemen met het aansluiten van nieuwe zonnepanelen. De capaciteit van het elektriciteitsnet is groot genoeg. In nauw overleg met gemeente Groningen en andere betrokken instanties werkt Enexis stelselmatig aan het up-to-date houden van het net.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden