Groninger huisartsen starten met digitale consultatie medisch specialist

Foto: © Martini Ziekenhuis

De leden van de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) starten officieel met innovatieve digitale consultatie tussen huisarts en medisch specialist. Dit doet de GHC in samenwerking met het Martini Ziekenhuis en zorgverzekeraar Menzis.

Bij digitale consultatie stelt de huisarts digitaal een vraag aan een medisch specialist over een patiënt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld aan een vraag over medicatie. De medisch specialist beantwoordt deze vraag van de huisarts binnen twee werkdagen. Deze nieuwe overlegmogelijkheid gebeurt via een veilige digitale omgeving, ontwikkeld door ICT-bedrijf Calculus. Het streven is om deze werkwijze naar andere ziekenhuizen uit te breiden.

Pilot

Aan de pilot Digitale Consultatie, die startte op 1 mei 2018 namen huisartsen deel, die regelmatig naar het Martini Ziekenhuis verwijzen, zes grote poliklinieken van het Martini Ziekenhuis en later nog drie poliklinieken.

Verwijzingen voorkomen

In de pilot zijn tussen 1 mei 2018 en eind februari 2019 253 consultatievragen gesteld vanuit 66 huisartsenpraktijken. De verwachting is dat daarmee een behoorlijk aantal verwijzingen is voorkomen. Uit een analyse van de digitale consultaties blijkt dat voor 85 procent geen verwijzing voor hetzelfde specialisme plaatsvond binnen maximaal 31 dagen. Met het digitale antwoord van de specialist was de huisarts in staat de zorg te verlenen.

Cardioloog en medisch manager Christiane Geluk van het Martini Ziekenhuis: ‘Naast het voordeel voor iedere individuele patiënt die niet naar het ziekenhuis hoeft te komen en zo ook eigen risico bespaart, biedt digitale consultatie ruimte op onze polikliniek. Hierdoor vermindert onze telefoondruk en kan dit bijdragen aan het verkorten van de wachttijden. Onze medisch specialisten hopen daar waar het kan meer consultatievragen digitaal te ontvangen van de huisartsen.’

Na de succesvolle pilot voeren de GHC, Menzis en het Martini Ziekenhuis deze manier van werken nu officieel in. Inmiddels is het mogelijk om elf specialismen digitaal te consulteren. De verwachting volgens het Martini Ziekenhuis is dat het aantal specialismen dit jaar verder groeit.

Zorg dicht bij de patiënt

Met digitale consultatie kan de patiënt vaak bij zijn eigen huisarts onder behandeling blijven en is het bezoeken van een specialist in het ziekenhuis niet nodig. Op die manier hoeft de patiënt zijn eigen risico niet aan te spreken voor een consult in het ziekenhuis.

Uitbreiding

Het streven van de GHC is om digitaal consulteren uit te breiden naar het Ommelander Ziekenhuis Groningen en Treant.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden