Martini Ziekenhuis biedt unieke behandeling ‘jonge versleten knieën’

Foto: Archief De Redactie

Het Martini Ziekenhuis biedt een nieuwe behandelmethode voor ernstige slijtage van de knie: de kniedistractie.

Distractie betekent het uitrekken van de knie met een aan beide zijden van het gewricht geplaatst frame. Dit frame zit met botpennen vast aan boven- en onderbeen.

Het lichaam zal in de ruimte die ontstaat, nieuw kraakbeen en botweefsel aanmaken. Het resultaat voor de patiënt is een sterke en langdurige vermindering van pijn en bij het overgrote deel van de behandelde patienten verbetering van functie.

Kniedistractie kan daarmee het plaatsen van een knieprothese 5 tot 10 jaar uitstellen. Dat is vooral belangrijk voor jonge mensen, omdat zij over het algemeen actiever zijn waardoor een kunstknie sneller slijt, terwijl ze er juist lang gebruik van moeten maken.

Het Martini Ziekenhuis is de enige aanbieder van deze behandeling in het Noorden van Nederland.

Onderzoek

Het Martini Ziekenhuis voert samen met vier andere Nederlandse ziekenhuizen toegepast onderzoek uit, waarbij de patiënten tot vijf jaar na de behandeling worden gevolgd. Patiënten vullen vragenlijsten in over de pijn die ze ervaren en het functioneren van de knie na de behandeling. Daarnaast bieden röntgenfoto’s inzicht in het effect van de kniedistractie. De speciaal opgeleide specialisten van de vijf ziekenhuizen behandelen ieder zo’n vijftien patienten in de komende periode.

Om in aanmerking te komen voor deze behandeling geldt een aantal criteria. Een daarvan is leeftijd. Daarnaast moeten er bijvoorbeeld radiologische tekenen van gewrichtsschade zijn en mag de patiënt geen andere knieaandoeningen hebben. De vijf ziekenhuizen delen de resultaten van operaties en ervaringen van patiënten door middel van gecodeerde gegevens met elkaar.

De kniedistractor is in de afgelopen jaren ontwikkeld in het UMC Utrecht. Een studie van het UMC Utrecht uit 2013 laat – na een periode van twee jaar – een klinische verbetering zien bij 23 patiënten die hun knie 54 tot 64 dagen in distractie hadden. Uit antwoorden op vragen over pijn, functie en stijfheid bleek een verbetering van 70% na een jaar en 74% na twee jaar. Een andere belangrijke verbetering is dat patienten drie maanden na de behandeling minder pijn ervoeren, na een jaar was de pijn afgenomen met 58% en na twee jaar met 61%.

De operatie

De orthopedisch chirurg plaatst de kniedistractor en maakt daarna meteen twee millimeter ruimte in het kniegewricht door de pennen uit elkaar te draaien. De overige drie millimeter ruimte, komt er in de dagen daarna geleidelijk bij door de pennen opnieuw uit elkaar te draaien. Al de eerste dag na de operatie kan de patiënt het been belasten, als hij gebruik maakt van krukken. Distractie van het kniegewricht is niet pijnlijk. Doordat de knie volledig gefixeerd is door de constructie, is het wel vervelend. Zes tot zeven weken na de operatie verwijdert de orthopedisch chirurg de constructie.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen