ROAZ: “Extra monitoring drukte spoedzorg Noord-Nederland”

Foto: De Redactie

Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Noord-Nederland gaat de komende maanden de capaciteit binnen de noordelijke ziekenhuizen extra in de gaten houden.

Een combinatie van extra drukte door Covid, een griepseizoen voor de deur en oplopende personele tekorten, maakt het noodzakelijk om de komende
maanden nog beter zicht te krijgen op de drukte in de spoedzorg, meldt het ROAZ. Dat de capaciteitsproblemen groot zijn, bleek afgelopen vrijdag toen meerdere spoedeisende hulpafdelingen in Noord-Nederland tegelijkertijd een time-out meldden.

De druk op de acute zorgketen is al jaren onverminderd hoog. De druk is vooral merkbaar op de Spoedeisende hulpafdeling (SEH) van ziekenhuizen, die soms gesloten is. Ziekenhuizen melden dan een time-out, een moment waarop SEH’s van ziekenhuizen twee uur en soms langer dicht zijn.

De oorzaak is volgens het ROAZ vaak een moeizame doorstroom van de SEH naar een verpleegafdeling, als gevolg van personele tekorten in het ziekenhuis. Een time-out heeft onder ander tot gevolg dat ambulancediensten de patiënt niet altijd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis kunnen brengen. Doordat zij daardoor langer onderweg zijn, zijn ze niet altijd binnen de wettelijke tijdsnorm beschikbaar voor de volgende patiënt. Regelmatig komt het voor dat meerdere SEH’s tegelijkertijd gesloten zijn.

Ook huisartsen kunnen hun patiënten steeds vaker niet of moeizaam naar de (dichtstbijzijnde) SEH verwijzen. Tevens zijn de wachttijden binnen de huisartsenspoedzorg in de avonden, nachten en weekenden toegenomen. Ook hier heeft men te kampen met capaciteitsproblemen.

De komende maanden gaat het ROAZ, de time-outs van de spoedzorg nog intensiever monitoren. Dagelijks wordt dit besproken in een regionaal capaciteitsoverleg van de ziekenhuizen. Op deze manier kan sneller gereageerd worden als er knelpunten zijn. Extra monitoring biedt de mogelijkheid om de capaciteit in de regio nog beter te (ver)delen.

Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Noord-Nederland hoopt met deze extra monitoring de gevolgen van de capaciteitsproblemen zo beperkt mogelijk te houden voor de patiënt.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden